...

Alice Mouchot, een masterstudente volksgezondheid, organiseerde de rondvraag in het kader van haar eindwerk. Artsenkrant en De Apotheker hielpen haar een handje door de vragenlijst online te verspreiden. In totaal kwamen er 310 antwoorden binnen: 248 artsen en 62 apothekers. Opvallend is wel dat de Franstalige respondenten oververtegenwoordigd zijn, met 247 tegenover 63 Vlamingen. Uit de resultaten blijkt dat zes op de tien artsen helemaal niet elektronisch voorschrijven. 22,18% doen het altijd, behalve op huisbezoek en 4,84% ook daar. Jongere artsen (minder dan 20 jaar praktijk) schrijven vaker elektronisch voor dan hun oudere collega's. De apothekers die op de enquête hebben geantwoord opteren allemaal voor elektronisch voorschrijven. 22,58% doen het altijd, 37,1% vaak (meer dan de helft van de voorschriften) en 38,71% soms. Belangrijk om aan te stippen is uiteraard dat de apothekers niet anders kunnen dan elektronische voorschriften te accepteren. Zij hangen immers af van de methode die de voorschrijvende arts kiest. Nogal logisch dus dat de apothekers Recip-e veel beter kennen dan de artsen - 96,77% tegenover 67,74%. Opvallend is wel dat zowat een derde van de artsen-respondenten nog niet heeft gehoord van het systeem voor elektronisch voorschrijven dat de overheid heeft ingevoerd.