...

"Cijfers van de OESO worden uit hun context gehaald, en geherinterpreteerd. De referenties bevatten verwijzingen naar onderzoek van Testaankoop. De experts die werden geconsulteerd zijn selectief gekozen. Ik vraag me af of hier geen 'conflict of interest is'. Je moet ook zien wie er niet is geconsulteerd. Ook sommige vergelijkingsmethoden zijn erg betwistbaar. Is Australië het meest geschikte land om België mee te vergelijken?" Het is voor Louis Ide niet de eerste keer dat het KCE uit de bocht gaat. "Ook het rapport over medische zorg voor vluchtelingen was erg eenzijdig. Net als het rapport met de 'feuille de route' van Onkelinx voor de nieuwe ziekenhuisfinanciering." Het rapport stelt volgens Louis Ide onomwonden dat de huisartsen in de spoed thuishoren. "Men ondergraaft de eerste lijn. En waarom? Wanneer trouwens de spoeddienst slecht draait, is dat mogelijk voor sommige ziekenhuizen de doodsteek. Tot 30-40% van de opnamen gebeuren via spoed. Wil men misschien ziekenhuizen sluiten? Dat men het dan zegt. Een goede poortarts hebben we nodig, die mensen juist naar de specialist doorverwijst of ze terugverwijst naar de huisarts. Deze triage zou het best gebeuren door zogenaamde BAG-artsen - artsen met een nieuw aangepast kwalitatief brevet acute geneeskunde. Ze moeten ervoor zorgen dat patiënten die in de eerste lijn thuishoren, niet in de tweede lijn terechtkomen.