...

In het UZ Gent werden tussen december 2005 en september 2006 17 mensen behandeld met een stereotactische bestraling*. Daarbij liep het een en ander fout: in sommige gevallen bevond de plaats die bestraald werd zich 1,3 cm van het gezwel. Enkele patiten stierven achteraf aan de gevolgen van die verkeerde bestraling. De Gentse raadkamer besliste nu om UZ Gent, radiotherapiebedrijf Brainlab en negen andere verdachten voor de Gentse strafrechter te laten verschijnen, tot opluchting van de nabestaanden van de slachtoffers.Een slecht-nieuwsshow over radiotherapie in Belgiis echter niet op zijn plaats. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde Robert Schaeken (faculteit ingenieurswetenschappen van de VUB) een dosimeter om op een onafhankelijke manier de stralingsdosering van verschillende bestralingstechnieken te meten. Op initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en het college van geneesheren-radiotherapie startte BELdART, een Belgisch project voor externe audits radiotherapie, enkele jaren geleden een onderzoek waarbij met die dosimeter alle klinische bestralingsbundels in Belgiwerden opgemeten.Vandaag zijn 80% van alle in ons land gebruikte bundels onderzocht. Daaruit blijkt dat Belgibeduidend beter scoort dan het Europese gemiddelde. In onze radiotherapiecentra werd een afwijking van 1% vastgesteld tussen de door het centrum bepaalde dosis en de gemeten dosis, terwijl het gemiddelde in Europa en de Verenigde Staten op 3% ligt. De helft van alle kankerpatiten komt tijdens hun ziekteverloop in aanraking met radiotherapie; dagelijks worden meer dan 3.000 patiten bestraald in Belgi