...

Vorige week vrijdag stuurde het SVH een drieledige delegatie naar Brieuc Van Damme om te overleggen over de conventie. "Maar ook de geplande pensioenhervorming kwam kort ter sprake", vertrouwt Dr. Rufy Baeke, een van de aanwezigen, ons toe. "Het ontbrak ons de tijd om alles grondig uit de doeken te doen, maar wellicht gebeurt dat tijdens volgende contacten."Raad van StateDe ondervoorzitter van het artsensyndicaat, met 65 en een half jaar op de teller ook persoonlijk betrokken in het dossier, toont zich erg tevreden met de steun van zowel Prof. Paul de Grauwe als van Prof. Em. Roger Blanpain. "Dat twee eminente Vlaamse professoren zich openlijk achter ons scharen, is enorm belangrijk voor ons. We kunnen zo meer gewicht in de schaal leggen, én hun verklaringen kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op het advies dat de Raad van State zal uitbrengen over het voorstel van het kabinet-De Croo."Dr. Baeke verwacht overigens dat dat voorstel sowieso niet voorbij die Raad van State zal geraken. "Het gaat immers om ongrondwettelijke discriminatie. Waarom die beperkende voorwaarde van een loopbaan van 42 jaar invoeren als je weet dat wij - maar ook andere hoogopgeleiden - ten vroegste op 25 jaar afstuderen? Trouwens, ook op de inkomsten na 65 jaar betaalt men belastingen en sociale lasten. Dat levert de staat toch geld op?"Grondwettelijk Hof"Bovendien dreigt de minister onze beroepsgroep in gevaar te brengen", aldus Dr. Baeke. "We kampen al met tekorten bij huisartsen en in andere disciplines. En door onze beroepsactiviteit na 65 jaar aan banden te leggen, wordt dat probleem enkel nijpender."Ook het Vlaams Artsensyndicat (Vas) is niet van plan om zich zomaar bij de geplande hervormingen neer te leggen. Voorzitter Dr. Hilde Roels: "Meer zelfs, hoogst waarschijnlijk dienen we een klacht in bij het Grondwettelijk Hof."Wordt ongetwijfeld vervolgd.Tijs Ruysschaert