...

Ondermeer BVAS had de nietigverklaring van het 'Koninklijk besluit betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden' gevraagd, met zeven verschillende argumenten. Een daarvan volstond: de toenmalige regering was sinds 21 december 2018 ontslagnemend en hierdoor in lopende zaken. Een regering in lopende zaken kan geen nieuw beleid bepalen, en dit is volgens de Raad van State wel gebeurd met dit KB, waarin toenmalig minister Maggie De Block de medische permanenties en functionele samenwerkingsverbanden regelde.Ook financiering op de hellingHet KB van 10 september 2020 wordt daarom vernietigd. Daarmee staat ook het ontwerp-KB over de financiering van de functionele samenwerkingsverbanden op de helling. Het enige besluit dat overeind blijft na dit arrest is het besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, stelt het Vlaams Artsensyndicaat.(Update) Dr. Stijn Geysenbergh liet de redactie weten dat het begeleidsplatform wachtposten gisteren (donderdag) is samengekomen. Er is geen consensus om snel een nieuw KB in te dienen, omdat het platform fundamentele bezwaren heeft. Het platform wenst dat het dossier over de verkiezingen wordt getild.