...

Op uiterlijk 1 januari 2016 moeten alle psychologen en psychotherapeuten in ons land erkend zijn. Dat moet een einde maken aan de kwakzalverij en er tegelijkertijd voor zorgen dat minder Belgen naar antidepressiva grijpen. Momenteel zijn er dat één op de tien. Dat kost jaarlijks 300 miljoen euro en daarmee zijn we koploper in Europa.Dat is ook een doorn in het oog van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Door psychologen en psychotherapeuten te erkennen, ligt de weg open voor terugbetaling en zullen hulpzoekenden sneller professionele hulp zoeken.Weg met charlatansEr komen duidelijke richtlijnen. Zo zullen psychologen een masterdiploma moeten bezitten en moeten psychotherapeuten zeven jaar studeren. Zij die vandaag psychotherapeut zijn, zullen zich bij een nieuwe federale raad moeten aanmelden.De ziekenfondsen verwelkomen de strenge regels. "Het is een eerste stap om het beroep uit te kuisen van charlatans", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het socialistische ziekenfonds in De Morgen. Momenteel zijn er naar schatting 20.000 tot 30.000 psychologen en psychotherapeuten. Zelfs als zij niet allemaal erkend worden, zal de terugbetaling veel geld kosten. "We hebben nog geen projecties gemaakt, maar het is evident dat dit een serieuze kostenpost zal zijn", zegt Marc Justaert van het christelijke ziekenfonds. "Dat bedrag zal dan ook moeten worden toegevoegd aan het budget van het Riziv, dat nu al 25 miljard euro bedraagt."Autonome positieDe Belgische Federatie van Psychologen is opgelucht dat er nu eindelijk een einde komt aan de illegaliteit van 12.000 collega's. Bovendien opent dit de weg naar terugbetaling en de verlaging van de drempel voor psychologische hulpverlening.Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de Belgische Federatie van Psychologen: "Dit wetsvoorstel geeft de klinisch psycholoog een volwaardige en autonome positie tussen de andere gezondheidszorgberoepers." Vooral die autonome positie is belangrijk. Artsen zullen daardoor niet kunnen bepalen wat die klinisch psycholoog kan doen of hoe hij dat moet doen, noch moet de klinisch psycholoog op voorschrift werken. "Dat is iets waar we al 20 jaar voor ijveren. Op die manier creëer je een laagdrempelige toegang tot psychologische hulpverlening voor mensen met gezondheidsklachten. Bovendien kunnen we zo een nieuwe dimensie toevoegen aan dat éénzijdige medische zorgmodel in ons land en kunnen we zo belangrijke alternatieven aanbieden voor de overconsumptie van psychofarmaca, " legt Lowet uit.Hij is ervan overtuigd dat de terugbetaling van psychologische begeleiding niet automatisch zal leiden tot een stijging van de algemene uitgaven van de ziekteverzekering. "In andere landen hebben we gezien dat er net een terugverdieneffect is, doordat de kosten voor medicatieverbruik dalen, net zoals het aantal langdurig werkonbekwamen omwille van psychische ziekten."Voorstel gaat niet ver genoegDe Federatie betreurt echter dat men voor de psychotherapie niet voor strengere criteria heeft gekozen, zoals elders in Europa. In tegenstelling tot een eerder advies van de Hoge Gezondheidsraad, wat stelde dat psychotherapie een gespecialiseerde behandeling is voor universitaire opgeleide zorgverstrekkers, gaat het huidige wetsvoorstel minder ver. Een bachelor plus een brugprogramma met psychologie - vakken en een specifieke therapie - opleiding zou volstaan om als psychotherapeut erkend te worden.Lowet betreurt dat er niet voor maximale kwaliteit is gekozen voor de patiënt: "Het advies van de Hoge Gezondheidsraad was heel helder. Universitaire vooropleiding omdat het gaat om een autonome uitoefening. Nu is die kwaliteit veel minder gegarandeerd. Bovendien blijft dit deel van het wetsvoorstel eerder vaag en laat het verder over aan de Federale Raad voor de Psychotherapie om dit verder uit te werken via uitvoeringsbesluiten. Het uitgangspunt was om de patiënt te beschermen. Je zou er dan vanuit gaan dat men de lat zo hoog mogelijk zou leggen, maar in de plaats daarvan heeft men gekozen voor een 'Belgisch compromis'", besluit Lowet.