...

De EPA presenteerde het manifest op het EPA 40th Anniversary Event dat op 6 december in het Europees Parlement plaatsvond.Belangrijke impactPsychiatrische en neurologische aandoeningen staan in voor een substantieel deel van de last die ziekten veroorzaken. Volgens een analyse van honderden epidemiologische studies die tussen 1990 en 2010 werden uitgevoerd, krijgen 165 miljoen van de 510 miljoen Europeanen te maken met minstens één psychisch aandoening. Naar schatting zijn psychische en neurologische aandoeningen verantwoordelijk voor 26,6% van de ziektelast in de bevolking, uitgedrukt in DALY (disability-adjusted life year). Voor vrouwen is het aandeel hoger dan voor mannen.Verder onderzoek naar de werkelijke prevalentie en de evolutie doorheen de tijd blijft nodig. Uit de recente covidcrisis zijn nog toegenomen behoeften naar voren gekomen.Prioriteiten voor de komende jarenTechnologische ontwikkelingen hebben de inzichten in de oorzaken en onderliggende mechanismen van psychische stoornissen in sterke mate vergroot. Psychiatrische behandelingen zijn even effectief gebleken als andere therapieën in de geneeskunde. Binnen deze context legt de EPA vijf prioriteiten vast voor de komende jaren binnen de Europese Unie.Tijdens het event Psychiatry and mental health in Europe: what next?in het Europese Parlement kwamen verschillende sprekers aan bod - het geheel werd geleid door professor Geert Dom in zijn huidige rol van EPA-voorzitter.