...

Professor Boonen was in het UZ Leuven diensthoofd van de afdeling geriatrie en gerontologie. "Hij stond bekend als een zeer toegewijd arts voor zijn patiënten, een geliefd diensthoofd en een gemotiveerd onderzoeker", schrijft het ziekenhuis.Prof. dr. Boonen had een gedreven visie over het maatschappelijk probleem van de toenemende vergrijzing en de rol die een universitair ziekenhuis in deze kan en moet opnemen. Zijn inzet in de uitbouw van geriatrie werd gekenmerkt door een streven naar continue samenwerking met verschillende partners, zowel intern binnen UZ Leuven, als extern, met diverse instellingen en organisaties", luidt het. "UZ Leuven verliest met hem een bezield en bezielend arts."De directie van het ziekenhuis betuigt haar medeleven aan zijn echtgenote, zijn dochter en ook aan de medewerkers van de dienst geriatrie en alle collega's die hem gekend hebben en met hem samenwerkten.Internationaal erkend osteoporosespecialistProfessor Boonen werd geboren op 28 juli 1962. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 1987 tot arts en specialiseerde zich daarna in de geriatrie. Sinds augustus 1993 was hij staflid in UZ Leuven. In 2008 werd hij aangesteld tot medisch diensthoofd van de dienst geriatrie in opvolging van prof. Pelemans.Dr. Boonen was een internationaal erkend specialist in osteoporose en metabole botziekten en was actief betrokken in onderzoek naar botziekten, opleiding en patiëntenzorg. Zijn translationeel en klinische onderzoeksactiviteiten focusten zich op determinanten van leeftijdsgebonden skeletale broosheid en op strategieën om het risico op breuken te reduceren. Zijn specifieke expertisegebieden omvatten musculoskeletale broosheid, osteoporose op oudere leeftijd en innovatieve onderzoeksmethoden.Prof. Boonen was adviseur voor talrijke raden en commissies. In recente jaren was hij nauw betrokken in het opzetten en de coördinatie van een aantal multicenter klinische trials van verschillende farmacologische agents voor het verbeteren van de musculoskeletale integriteit in osteoporosepatiënten.Hij was ook lid van de redactieraad van de wetenschappelijke journals van de International Osteoporosis Foundation (IOF) en de European Calcified Tissue Society (ECTS): respectievelijk Osteoporosis International en Calcified Tissue International.Binnen het IOF was hij een verkozen lid van de Scientific Committee. In deze functie leidde hij multinationale onderzoeksprojecten en adviseerde hij het IOF over wetenschappelijke onderwerpen en doelstellingen voor klinische en fundamenteel onderzoek.Tussen 2003 en 2007 was hij voorzitter van de Belgian Bone Club. Prof. Boonen was eveneens lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Verder publiceerde hij vele artikels over leeftijdsgebonden botbroosheid en het risico op fracturen in heel wat gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.De redactie van Artsenkrant betuigt familie, naasten en collega's van Steven Boonen haar oprechte deelneming.