...

Voor wie het vergeten zou zijn: het proefproject met het algemene oproepnummer 1733 voorziet in de 100-centra een centrale dispatching van de oproepen voor de huisartsenwacht. De bedoeling is om ernstige aandoeningen, zoals een myocardinfarct of een beroerte, sneller te kunnen behandelen. De druk op de huisartsenwachtdienst verlaagt ook. Een statistische analyse van de gegevens moet het aandeel van de huisartsen bepalen, vooral dan tijdens de nachtelijke daluren.Momenteel zijn er drie proefprojecten aan de gang: in Henegouwen (Charleroi, La Louvie en Mons), West-Vlaanderen (Brugge) en Luxemburg.In een eerste fase worden de oproepen naar het nummer 1733 opgevolgd door de huisartsendispatching. Zij trien de oproepen.In een tweede fase komen de bellers terecht op de 100-centrale. Indien nodig wordt de huisarts met wacht naar de patit gestuurd. Wie dat kan, wordt uitgenodigd om zelf naar de huisartsenwachtpost te komen. In ernstige gevallen rukt de ambulance uit. Meer gerechtvaardigde bezoeken Uit een nota van de strategische cel van minister Onkelinx blijkt dat de eerste resultaten in Mons (waar men al aan fase 2 toe is) bemoedigend zijn. Vier op de tien oproepen naar het nummer 1733 monden uit in een raadpleging op de wachtpost. Het aantal gerechtvaardigde huisbezoeken neemt significant toe: 27,7% in fase 1 en 36,3% in fase 2. Het oproepnummer 1733 helpt de huisarts dus echt, want het aantal nutteloze verplaatsingen neemt af, luidt het. 2% van de oproepen wordt naar de dringende medische hulp doorgeschakeld.De resultaten van de twee andere proefprojecten zijn minder sprekend. Voor Brugge zijn er nog geen statistieken beschikbaar. In Luxemburg voorziet men het systeem 1733 meteen voor de hele provincie, met een dispatching van de oproepen vanuit de 100-centrale. Het project wordt door de huisartsenkringen en de 100-centrale besproken.