...

Dit onderwerp is uiteraard brandend actueel, aangezien we weten dat tussen 2005 en 2030 het aantal Amerikanen van 65 jaar en ouder bijna zal verdubbelen en dat een aanzienlijk aantal onder hen zal blijven werken. In 2015 zal één op de vijf werknemers een babyboomer zijn (geboren tussen 1946 en 1964). Maar we weten ook dat een groter aantal mensen dan bij vroegere generaties het geval was chronische ziekten zullen hebben of beperkingen ten gevolge van gezondheidsproblemen, die gevolgen voor het werk kunnen hebben. Eén van de fundamentele aanbevelingen die tijdens dit congres werden gedaan, is dat werkgevers zich bewuster moeten worden van de problemen die samenhangen met de vergrijzing. Daarnaast moet er een nieuwe 'gezondheidscultuur' komen, die de programma's voor veiligheid en welzijn op het werk beter integreert. Dit zou ertoe moeten leiden dat deze werknemers gedurende hun hele carrière productief en in goede gezondheid kunnen blijven. (referentie: Journal of Occupational & Environmental Medicine. 2013;55:500)