...

De Landsbond heeft zonet haar jaarverslag over 2022 uit. In de inleiding staat directeur-generaal Xavier Brenez stil bij de hete hangijzers van het voorbije jaar. Onder meer heeft hij het over de vele werven in de gezondheidszorg. Deels werden ze al onder de vorige minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) opgestart. Maar de huidige excellentie Frank Vandenbroucke (Vooruit) geeft er wel nog een extra lap op.Maar voor Brenez is het bij al die hervormingsplannen van essentieel belang om prioriteiten te stellen en ze te plannen."Ik besef," zo schrijft hij in het jaarverslag, "dat dit in ons politiek systeem ingewikkeld is. Idealiter moeten deze hervormingen echter over meerdere legislaturen gespreid worden."Met name denkt hij dan aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. "Buitenlandse ervaringen", weet Brenez, "leren dat het bijna een decennium duurt om dergelijke complexe hervorming tot stand te brengen." De topman van de LOZ vindt dat een meer jarenvisie nodig is. Pas op die voorwaarde kunnen de actoren op lange termijn werken zonder dat ze door mogelijke politieke veranderingen worden afgestraft.Overigens maakt de landsbond al sinds 2014 een grootschalige fusiebeweging door. De organisatie evolueerde op acht jaar van zeven ziekenfondsen naar een regionaal model met een Nederlandstalig ziekenfonds Helan, een Franstalig Partenamut en een Duitstalig met de Freie Krankenkasse.Volgens Brenez is dat ook een bijzonderheid aan de LOZ: het heeft vergeleken met de andere landsbonden een eigen branding. Hij wijst erop dat vorig jaar trouwens nog een 'rebranding' gebeurde met een gemeenschappelijk charter voor de hele organisatie.