...

Bij de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land werd snel werk gemaakt van de registratie en het verschaffen van een onderdak. Vanuit verschillende hoeken werd er op gewezen dat een medische intake een integraal onderdeel was van de eerste opvang - maar dit leek door de verschillende overheden wat een blinde vlek.HuisartsenkringenWoensdag 23 maart kondigde Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V) in een persmededeling evenwel de eerste maatregelen aan. Beke doet een beroep op de huisartsenkringen en rekent erop dat ze samen met de 'lokale besturen' een structuur opzetten om de eerste opvang mogelijk te maken.Preventieve geneeskunde is een groot aandachtspunt: de vaccinatiestatus en ook tuberculose. De betrokken personen moeten uiteraard informatie krijgen over hoe ze in ons land aan de medische zorg raken die ze nodig hebben.Wouter Beke belooft dat de huisartsenkringen een financiering zullen krijgen voor de vluchtelingen die ze hebben helpen opvangen.Een van de eerste taken bij de eerstelijnsopvang is het openen van een medisch dossier waarin de relevante informatie over de persoon verzameld kan worden. Het Vlaamse Digitale Huisvestingstool dat voor deze vluchtelingen op poten is gezet, krijgt een beveiligde gezondheidsmodule.De module bevat informatie over de locatie, huisvesting, welzijn, gezondheid, vaccinatie, hulpbehoevendheid, diploma, werkervaring en gezinssamenstelling van de patiënt. De zorgverlener krijgt toegang tot de module en kan de informatie invoeren, raadplegen, aanvullen.TerugbetalingHet Riziv meldt dat Oekraïense vluchtelingen een beroep kunnen doen op de ziekteverzekering. Het vraagt aan zorgverleners evenwel om te wachten met het factureren van prestaties tot de persoon is ingeschreven bij een ziekenfonds.Bij het factureren vraagt het Riziv ermee rekening te houden dat de vluchtelingen recht zullen hebben op een verhoogde tegemoetkoming, en op de maximumfactuur, omdat het erg onwaarschijnlijk is dat ze hier in België al een inkomen hebben.Voor de maximumfactuur tellen de leden mee van het feitelijke gezin van de Oekraïeners - niet die van het eventuele pleeggezin.De inschrijving bij een ziekenfonds geeft de vluchteling retrograad recht op terugbetaling van zorg vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin zij of hij een bewijs van registratie of een attest tijdelijk bescherming ontvangt. (Het Riziv geeft voorbeelden van hoe die attesten eruitzien.)Domus Medica verzamelde op zijn website al een aantal praktische tips en richtlijnen.