...

De federale regering kwam al op de proppen met een premie voor het ziekenhuispersoneel en een extra GMD-honorarium voor de (zelfstandige) huisartsen. Nu komt er ook een premie om de zelfstandige zorgverleners en de loontrekkenden van de wijkgezondheidscentra of 'medisch huizen' enigszins te compenseren voor de inspanningen tijdens de tweede covidgolf.De premie voor de zelfstandige zorverleners mikt zowel op zorgverleners die bij de patiënt thuis komen als zelfstandig zorgpersoneel in het ziekenhuis. Maar over dit laatste bevat de mededeling van de ministerraad geen bijzonderheden.Voor thuisverpleegkundigen wordt de premie berekend op grond van het aantal 'contactdagen' tussen 1 september en 30 november 2020. Een contactdag is een dag dat er minstens één contact is geweest met een patiënt. Het maximum van 985 euro bruto gaat naar thuisverpleegkundigen met 739 contacten in deze periode (aantal contactdagen x aantal patiënten).Het Riziv stort de premie op de bankrekening van de betrokkenen.Voor de wijkgezondheidscentra/medisch huizen wordt er een bedrag gestort in de twee fondsen van de Sociale Maribel. De fondsen maken dan het bedrag over aan de centra zodat ze hun personeel kunnen vergoeden.Het ontwerp-KB, dat is opgesteld door minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval, wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de koning.