...

De reden: minister De Block veegde het voorstel van het Verzekeringscomité voor de Riziv-begroting van tafel. Vraag is wie een nieuwe begroting gaat maken.De huisartsenkring van Oudenaarde krijgt voorlopig niet het onderhandelde bedrag van het Riziv. De kring kan niet het risico nemen om opstartkosten en werkingskosten zelf te gaan voorschieten. De aanpassingswerken aan de lokalen in AZ Oudenaarde bijvoorbeeld, blijven voorlopig onuitgevoerd. Het materiaal voor de publiciteitscampagne blijft opgeborgen. Dokter Tim Decraecke, voorzitter van de wachtpost, heeft een nieuwe beurtrol voor de klassieke wachtdienst in de komende maanden opgesteld: "De meeste collega's, denk ik, zijn sterk ontgoocheld."Het had nogal wat voeten in de aarde om het dossier zo ver te krijgen. "Aanvankelijk was er zelfs geen meerderheid voor een wachtpost. De kring kwam daarvoor twee stemmen tekort", herinnert Dimitri Gaethofs zich, die de functie van wachtpostcoördinator op zich zou nemen. Maar de huisartsenpopulatie veroudert. Nogal wat huisartsen gaan op pensioen. Hoe minder huisartsen, hoe vaker die wachtdienst moeten doen. "De jonge artsen die er intussen bij zijn gekomen verkiezen het comfort van een huisartsenwachtpost", vertelt Decraecke - die tevens in eigen naam spreekt. "Wanneer ik moet kiezen tussen zes à zeven keer per jaar een heel weekend van wacht zijn, of zes à zeven keer een shift van 12 uur op mij nemen, dan weet ik het wel.""Het is ook beter voor de patiënten zelf", vertelt hij. "Met de kortere shifts blijf je als arts meer gemotiveerd. Een huisarts die een drukke week achter de rug heeft, en die weet dat hij maandagochtend en nieuwe werkweek moet aanvatten, die kan misschien wel eens een onvriendelijke woord laten vallen wanneer een patiënt hem op een zondagavond laat opdraven en het blijkt om een pietluttigheid te gaan. De continuïteit verzekeren is belangrijk. De meeste huisartsen doen graag hun werk. Maar het zijn ook maar mensen." Argumenten die dokter Decraecke ook openhartig neerschreef in een open brief aan de minister op Facebook.Het was misschien geen goed idee van de Oudenaardse huisartsenkring om de opening van de wachtpost op vrijdag 13 december te plannen. "We hebben er al veel tijd in gestoken. Wat niet erg zou zijn als het vooruit zou gaan. Maar nu zijn we in Oudenaarde weer de dupe van een politiek spel in Brussel." Nog vier andere wachtposten zijn in hetzelfde geval: doordat de Riziv-begroting afketste en de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen werd uitgesteld, raakte hun dossier niet goedgekeurd. Op aandringen van AADM werd intussen wel een schriftelijke procedure opgestart. In Oudenaarde houden ze hun vingers gekruist dat dit een spoedige oplossing kan bewerkstelligen.