...

Het Intermutualistisch Agentschap kan in 2013 maximum 200.000 euro ontvangen voor de permanente steekproef. De ministerraad besliste om het bedrag te verdubbelen.In de gegevensbestanden van de permanente steekproef wordt informatie bijgehouden over een belangrijk staal van de sociaal verzekerden. Deze steekproef is een belangrijke bron van beleidsinformatie voor het Riziv, de FOD Gezondheidszorg en de FOD Sociale Zaken, en het Federaal Planbureau. Ook het KCE heeft toegang tot de gegevens.Het IMA krijgt geld voor het onderhoud en het samenstellen van de gegevensbestanden. De ministerraad besliste, op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Onkelinx, om een plafond van maximaal 200.000 in te stellen op het bedrag dat het hiervoor ontvangt in 2013 en verder. Dat blijkt een verdubbeling te zijn van het maximumbedrag dat het IMA tot nog toe hiervoor kon inbrengen. (Het IMA krijgt hiervan alleen het bedrag waarvoor het uitgaven kan aantonen.)De ministerraad besloot bovendien dat de gegevens, die een belangrijke statistische bron zijn voor onder meer epidemiologisch onderzoek, voortaan 30 jaar worden bewaard - in plaats van 10 jaar.De permanente steekproeven is maar een van de opdrachten die het IMA voor de overheid aanneemt. Tussen 2005 en 2010 kreeg het IMA voor dergelijke opdrachten in totaal 1,7 miljoen euro. Dat bleek uit het antwoord van minister Onkelinx op een vraag van Louis Ide (zie AK2153 en 2156).De NVA-senator stelde ook de vraag of het normaal was dat overheidsinstellingen zoveel geld geven aan externe instanties voor het beheer van gegevens, die uiteindelijk het eigendom zijn van die overheid zelf.