"Het luik van de wet dat euthanasie mogelijk maakt bij lichamelijk lijden, wordt niet langer ten gronde in vraag gesteld. De vroegere bezwaren ertegen zijn afdoende en overtuigend behandeld. De wet maakt evenwel ook euthanasie mogelijk voor patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening. Daarmee hebben sommigen het wel moeilijk. In deze tekst worden de belangrijkste argumenten van de critici besproken en betwist."

Een open brief van filosoof Johan Braeckman, Jurgen Slembrouck (vrijzinnige dienst Universiteit Antwerpen), dr. Wim Distelmans, rouwexpert Manu Keirse, auteur/zanger Rick De Leeuw en ruim 160 co-auteurs die zo'n vier dagen geleden werd ondertekend, telt nu al meer dan 3600 ondertekenaars.

De auteurs halen meerdere bezwaren aan tegen de euthanasiewet, zoals onder meer de kritiek dat psychisch lijden een subjectief karakter heeft, dat men nooit echt met zekerheid kan weten wanneer iemand is uitbehandeld, dat er moet ingezet worden op hulp en bijstand op maat voor de psychiatrische patiënten, in plaats van zondermeer de dood als oplossing te aanvaarden.

In verschillende paragrafen bespreken en betwisten ze elk van deze argumenten.

Onder de ondertekenaars: psychiaters, psychologen, huisartsen van verschillende ziekenhuizen, universiteiten en psychiatrische centra. Ook: proffen, politici, advocaten, maar ook auteurs, BV's, kunstenaars.

Morele achteruitgang

Het publieke debat rond euthanasie bij psychisch lijden leeft. In december vorig jaar publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 'zorgvuldigheidscriteria' die psychiaters een handvat moet aanreiken om de wettelijke voorwaarden rond euthanasie en psychiatrie beter te kunnen interpreteren. Later brachten ook het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en zorgkoepel Zorgnet-Icuro een advies uit.

"Een wet over het levenseinde mag en moet continu worden geëvalueerd, zowel vanuit ethisch, juridisch als praktisch oogpunt. De centrale aspecten van de wet, de mogelijkheid op zich tot euthanasie bij lichamelijk én psychisch lijden, kunnen we evenwel niet wijzigen zonder dat dit gepaard gaat met morele achteruitgang", stellen de auteurs van de open brief.

"Het luik van de wet dat euthanasie mogelijk maakt bij lichamelijk lijden, wordt niet langer ten gronde in vraag gesteld. De vroegere bezwaren ertegen zijn afdoende en overtuigend behandeld. De wet maakt evenwel ook euthanasie mogelijk voor patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening. Daarmee hebben sommigen het wel moeilijk. In deze tekst worden de belangrijkste argumenten van de critici besproken en betwist." Een open brief van filosoof Johan Braeckman, Jurgen Slembrouck (vrijzinnige dienst Universiteit Antwerpen), dr. Wim Distelmans, rouwexpert Manu Keirse, auteur/zanger Rick De Leeuw en ruim 160 co-auteurs die zo'n vier dagen geleden werd ondertekend, telt nu al meer dan 3600 ondertekenaars. De auteurs halen meerdere bezwaren aan tegen de euthanasiewet, zoals onder meer de kritiek dat psychisch lijden een subjectief karakter heeft, dat men nooit echt met zekerheid kan weten wanneer iemand is uitbehandeld, dat er moet ingezet worden op hulp en bijstand op maat voor de psychiatrische patiënten, in plaats van zondermeer de dood als oplossing te aanvaarden. In verschillende paragrafen bespreken en betwisten ze elk van deze argumenten.Onder de ondertekenaars: psychiaters, psychologen, huisartsen van verschillende ziekenhuizen, universiteiten en psychiatrische centra. Ook: proffen, politici, advocaten, maar ook auteurs, BV's, kunstenaars.Morele achteruitgangHet publieke debat rond euthanasie bij psychisch lijden leeft. In december vorig jaar publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 'zorgvuldigheidscriteria' die psychiaters een handvat moet aanreiken om de wettelijke voorwaarden rond euthanasie en psychiatrie beter te kunnen interpreteren. Later brachten ook het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en zorgkoepel Zorgnet-Icuro een advies uit."Een wet over het levenseinde mag en moet continu worden geëvalueerd, zowel vanuit ethisch, juridisch als praktisch oogpunt. De centrale aspecten van de wet, de mogelijkheid op zich tot euthanasie bij lichamelijk én psychisch lijden, kunnen we evenwel niet wijzigen zonder dat dit gepaard gaat met morele achteruitgang", stellen de auteurs van de open brief.