Alles over Wim Distelmans

Met een symposium met als thema patient empowerment viert LEIF op 20 oktober haar twintigjarig bestaan.

"Het advies van een LEIF-arts bij een euthanasieverzoek wordt gehonoreerd met 177 euro. Tot maart 2023 voorzag het Riziv daarvoor een gesloten enveloppe. Niet alle artsen konden daardoor uitbetaald worden. Dat euvel is verholpen, er wordt nu met een open budget gewerkt."

Sinds 1 november 2022 ontvangen huisartsen een vergoeding voor Advance Care Planning. Forum Palliatieve Zorg en LEIF van het expertisecentrum Waardig Levenseinde in Wemmel ontwikkelden een e-learning om de kennis van (huis)artsen over voorafgaande zorgplanning te verruimen en hen klaar te stomen om er ook in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Waar staan we? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe? In zijn nieuwste boek buigt professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie Wim Distelmans zich over 20 jaar wetgeving rond het levenseinde.

Wat is de impact van het felgemediatiseerde en -besproken euthanasieproces omtrent Tine Nys op de praktijk van de uitvoering van euthanasie? Dat was het thema van een online 'lunchdebat' afgelopen vrijdag georganiseerd door w.e.m.m.e.l. en Forum Palliatieve Zorg.

De palliatieve zorg in België wordt te weinig, en vooral te laat gebruikt. Dat wil Actie Palliatieve Zorg veranderen, voortbouwend op de werking van LEIF en aansluitend op de conclusies van het Palliatief Debat van Kom Op Tegen Kanker.

De nieuwe LevensEindeApp 'LEA' biedt zorgverstrekkers, artsen en verpleegkundigen, op een handige, praktische manier, alle nodige informatie om ernstig zieke of palliatieve patiënten en hun naasten bij te staan. Het is als het ware een vademecum, een handleiding met betrekking tot het levenseinde.

Vorige zondag ontving het Levenseinde Informatie Forum (LEIF) online de prijs 'de Maakbare Mens'. De organisatie wordt in de bloemetjes gezet voor "de morele moed die ze aan de dag legt om het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde maximaal te garanderen."

In het magische jaar 2000 richtte Robert Geeraert, toen directeur van het Woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode, het eerste palliatief supportteam in een wzc op. Exact twintig jaar later ontvangt hij 'voor zijn grote verdiensten in verband met palliatieve zorg in wzc's' van de vzw LEIF de LEIFtime Achievement Award.

Onder artsen bestaat er koudwatervrees om nog een euthanasie bij psychisch lijden uit te voeren. "Maar het euthanasieproces rond Tine Nys, en wat huisarts Joris Van Hove meemaakt, is een heel uitzonderlijke situatie."

Door de coronapandemie lijkt het al een eeuwigheid geleden maar in januari beheerste het assisenproces over de euthanasie op Tine Nys de actualiteit. Drie artsen stonden terecht en werden vrijgesproken.

Euthanasie krijgen op basis van niet-terminaal en ondraaglijk lijden kwam de laatste weken in de aandacht naar aanleiding van het tragisch verhaal van Marieke Vervoort. Niet iedereen kan echter over het waar en wanneer van zijn euthanasie beslissen.

Tot vorige eeuw stierven mensen thuis, toen overleed men in het ziekenhuis. Dat veranderd weer in de jaren 1960 toen de Britten als eersten in Europa palliatieve 'hospice' begeleiding organiseerden. In 1988 werd ons land koploper in palliatieve thuiszorg met de oprichting van Omega. Deze thuisbegeleidingsdienst kwam er op initiatief kwam van Lisette Custermans. De VUB bemiddelde.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info