...

Een week na de aanslagen meldde een vijfde van de mensen die reageerden op een online enquête, dat ze zich bedreigd (15,8%) of sterk bedreigd (5,2%) voelden. De enquête werd georganiseerd door het MENT-onderzoeksteam van de VUB - MENT staat voor Mental Health and Wellbeing Research Group. De groep zamelde data in bij de 2.620 respondenten die reageerden.GezondheidsproblemenBij de vijf procent die zich sterk bedreigd voelden stelt de enquête vast dat zich toch wel belangrijke problemen kunnen voordoen. Meer dan een derde van deze groep beschreven de periode die volgde op de aanslagen als de slechtste uit hun leven - de meesten schreven dat ook rechtstreeks toe aan de terreurdreiging.Van deze groep meldden 44,8% belangrijke psychische problemen, die voor vier vijfden onder hen duidelijk samenhingen met de aanslagen en de dreiging. En 18,5% rapporteerde belangrijke lichamelijke problemen - die ze ook veelal hieraan toeschreven.De frequentst gesignaleerde klachten waren angst, depressieve gevoelens, gebrek aan energie en slaapproblemen. De meest uitgesproken problemen waren flauwvallen (3,6-maal vaker dan normaal), kortademigheid(2,4-maal vaker) en pijn op de borst (2,4-maal vaker).Bij driekwart van de mensen die zich sterk bedreigd voelden kwamen klachten voor die in normale omstandigheden medische follow-up vereisen. Maar deze mensen zoeken meestal geen medische hulp.Bij mensen die zich bedreigd voelden werden alle gezondheidsproblemen vaker gemeld. Statistische controle op geslacht, leeftijd en plaats van verblijf bevestigde dat wel degelijk het gevoel van bedreiging samenhing met gezondheidsproblemen.KwetsbaarheidOverigens bleek dat vrouwen een meer kwetsbare groep vormden voor de perceptie van bedreiging - evenals mensen die in Brussel, het mikpunt van de aanslagen, woonden of werkten. Ook mensen die op zoek gingen naar informatie in de media of op internet, ervaarden de bedreiging scherper.Een kwestbare groep, zo kwam uit de enquête naar voren, waren ook sterk gelovigen, en met name moslims.Zich bedreigd voelen vormt een knipperlicht, zo concluderen de onderzoekers. De meeste mensen hebben voldoende veerkracht om de problemen te verwerken, maar een deel van de mensen ondervindt toch ernstige problemen.Het reële gevaar blijft weliswaar zeer beperkt maar de perceptie van gevaar bedreigt het welbevinden en de gezondheid van kwetsbare groepen. Dat laatste versterkt natuurlijk alleen maar de impact van terreur.Kwetsbare groepen worden het best ook actief opgespoord, bijvoorbeeld via een online vragenlijst, omdat deze mensen hun problemen meestal niet spontaan melden.Een vervolgonderzoek wil de impact van de aanslagen na twee jaar ook in kaart brengen, via een enquête die zich richt naar het grote publiek op www.wellbeing.brusselsDe resultaten van het onderzoek verschijnen in de European Journal of Psychotraumatology.