...

Dat zeggen Reinier Hueting en Robert Rutsaert van Kartel/ASGB. Het voorstel dat we twee weken geleden in deze krant presenteerden, kost de jonge artsen meer dan het hen ooit zal opbrengen, luidt hun analyse. "Het is vooral de staat die van deze oplossing beter wordt."Het pensioen van een zelfstandige is al erg begrensd. Door bijdragen te betalen aan de RSZ tik je wel meer jaren aan die kunnen meetellen voor dat pensioen. Maar wat dat later zal opbrengen, weegt niet op tegen wat men nu betaalt aan bijdragen. "Je kunt beter de jaren van de opleiding gewoon gelijkstellen met gewerkte jaren", aldus dr. Rutsaert.De werknemer moet zelf 7,5% van zijn inkomen aan de RSZ betalen. Omdat men dat moeilijk van het inkomen van de arts in opleiding kan afhouden, zou men nagenoeg het hele bedrag van het sociaal statuut hiervoor reserveren. "Het is vooral wat je de eerste jaren voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen betaalt dat later sterk doorweegt." Niet alleen leveren de RSZ-bijdragen eigenlijk niets op, de jonge arts dreigt er een deel van zijn VAPZ door te verliezen.De werkgeversbijdragen zou men uit de indexmassa van de artsenhonoraria halen. Ook dat ligt volgens Rutsaert moeilijk. "Artsen die nooit een assistent hebben gehad, zullen toch moeten meebetalen. Ziekenhuisbeheerders zullen wellicht een administratieve vergoeding willen voor de afhandeling."ASGB ziet meer mogelijkheden in een selectieve verhoging van het sociaal statuut voor de artsen in opleiding. Door de maatregelen die genomen zijn, is daar voldoende geld voor beschikbaar. "Het verhogen van het sociaal statuut kan bovendien vrij gemakkelijk worden geregeld, terwijl het regelen van RSZ-bijdragen, vooral in deze verkiezingstijd, nog behoorlijk wat tijd in beslag zal nemen." Het sociaal statuut is vrij van belastingen en houdt een overlijdensdekking in.Bovendien wijst het Kartel/ASGB erop dat het Riziv-voorstel voor pensioenopbouw niet rept over een bescherming tegen eventuele werkloosheid. "Voor een aantal disciplines - radiologen en chirurgen bijvoorbeeld - wordt dit risico reëel", aldus Rutsaert.Met het huidige voorstel van het Riziv kopen de aso's en de haio's een kat in een zak, meent dr. Hueting. De artsen in opleiding zullen mee mogen praten over een oplossing.