...

De referentiecentra ("gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie") zullen instaan staan voor de diagnose, het multidisciplinair oncologisch consult en het opstellen van een behandelplan. Beenmergtransplantaties, oncologische chirurgie of andere complexe behandelingen worden ook in deze centra geconcentreerd. Om erkend te worden als referentiecentrum moet een ziekenhuis minimum 100 nieuwe gevallen per jaar behandelen.Om de zorg voor kinderen zoveel mogelijk dicht bij huis te houden, wordt voorzien wordt dat deze referentiecentra verbonden worden met satellietcentra. Deze satellietcentra moeten voldoen aan duidelijk vastgelegde normen en worden eveneens door de deelstaten aangeduid. In satellietcentra kan een jonge kankerpatiënt terecht voor delen van de behandeling zoals voor chemotherapie, revalidatie of palliatieve zorgen.Op de ministerraad werd het koninklijk besluit goedgekeurd dat de normen bepaalt waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma en de satellietzorgprogramma's moeten voldoen. Wie de erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma krijgt, moet nog bepaald worden door de deelstaten. De oncologen stellen twee Nederlandstalige en één Franstalige referentiecentrum voor. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: "Door expertise en middelen te bundelen, én tegelijk maximaal rekening te houden met waar de kinderen wonen, kunnen we de beste zorg garanderen. We doen dit in het belang van alle jonge kankerpatiëntjes.""Concentreren van zorg is geen doel op zich. Je moet fijnmazig en wetenschappelijk kijken voor welke aandoening dit de patiënt ten goede komt. En vervolgens moet je nagaan op welke manier dit best gebeurt. Je moet de zorg concentreren waar nodig, en dicht bij de patiënt waar mogelijk. Je moet samenwerken rond en met de patiënt, en elkaar niet tegenwerken vanuit eigen belangen", aldus nog Frank Vandenbroucke. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2027.