...

Dat charter is een initiatief van de European Association for Children in Hospital (EACH) en beschrijft de steun waarop een gehospitaliseerd kind recht heeft. Het document bevat richtlijnen waarop kinderartsen kunnen terugvallen voor een beleid in het voordeel van zowel gehospitaliseerde als ambulant behandelde kinderen.De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, vertegenwoordigd door dokter Hilde Van Hauthem, en de Franstalige tegenhanger, onder leiding van dr. Pierre Philippet, maken zich zorgen over de huidige situatie en over het nieuwe pediatrische zorgprogramma dat begin 2014 wordt verwacht."Momenteel wordt aan heel wat punten in de pediatrische zorgprogramma's niet voldaan, wegens een aanzienlijke onderfinanciering van de ziekenhuizen, en meer bepaald van de kindergeneeskunde. Naast die chronische onderfinanciering zijn er nog andere besparingsmaatregelen op komst, zoals het voorstel om de opnameduur te bepalen op basis van het aantal nachten. Dat dreigt een enorme impact te hebben op de pediatriediensten, waar de opnames meestal erg kort zijn - gemiddeld 2,7 dagen", stippen Van Hauthem en Philippet aan.Een nieuw pediatrisch zorgprogramma wordt verwacht voor eind dit jaar of begin 2014. Maar ook daarover maken de kinderartsen zich zorgen, want het College voor pediatrie dat actief heeft deelgenomen aan de herziening van het KB, kreeg geen inzage in de definitieve tekst, ondanks meermaals aandringen bij het kabinet en bij de FOD. "Zonder vooruit te willen lopen op de feiten, vrezen wij een achteruitgang van de maatregelen ten voordele van de kinderen waarvoor we jaren hebben gestreden", besluiten de twee kinderartsen.