...

De nieuwe technologie doet beetje bij beetje zijn intrede bij artsen. Dat is ook het geval in België waar de Orde der artsen zo goed en zo kwaad als ze kan artsen begeleidt bij de veranderingen die het gevolg zijn van onder meer de telegeneeskunde. Maar het is nog meer het geval in Frankrijk waar op het platteland één op de twee patiënten moeite heeft om een arts te vinden.Volgens recent onderzoek van hetstudiebureau Viavoice, in samenwerking met de Fédération de l'hospitalisation privée, worden in vergelijking met vijf jaar geleden twee miljoen extra mensen op het platteland getroffen door het gebrek aan artsen. Dat is 18% van de Franse populatie.Het gevolg? Een derde van de Fransen zegt moeilijkheden te ondervinden om zich correct te laten verzorgen omdat de zorgcentra verafgelegen zijn.Telesurveillance en teleconsultaties zijn in Frankrijk al wettelijk geregeld. Beide technologieën krijgen de steun van de Franse orde van artsen en van minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn. De technologieën zijn complementair aan consultaties in gezondheidscentra en ze verbeteren het welzijn van patiënten in artsarme of artsloze gebieden", zegt Serge Massot, CEO van Tmm Software, een bedrijf dat gespecialiseerd is in eHealth software."Er staat heel wat op het spel. Bij een beroerte bijvoorbeeld weten we dat de patiënt binnen de drie uur opgenomen moet worden om zijn leven te kunnen redden en de restletsels te beperken. Medische telebewaking thuis is dan ook van het grootste belang voor 'geïsoleerde' patiënten. De techniek maakt het mogelijk om hun gezondheidstoestand dagelijks te evalueren via het meten van de parameters, om verwikkelingen te voorkomen en om zo urgente ziekenhuisopnames of ernstige gevolgen te vermijden."Massot meent dat teleconsultaties de toegang tot de zorg verbeteren voor oudere personen en personen met een handicap, vooral wanneer die in afgelegen gebieden wonen, zonder dat ze een substituut zijn voor het medisch korps.De telebewaking zorgt dan weer voor een continue follow-up van patiënten. De technologie leidt niet tot de ontmenselijking van de zorg, maar kan vermijden dat patiënten zich nodeloos moeten verplaatsen wat ook kostenbesparend is. "Medische telebewaking biedt een antwoord op het tekort aan gezondheidsinformatie door de patiënt actuele informatie te bezorgen via de smartphone (therapeutische educatie, informatie over de ziekte, over de behandeling...)."Met de creatie van netwerken ontstaat het risico dat de patiënten zich naar een verder afgelegen ziekenhuis moet begeven. Teleconsultaties maken het mogelijk om de nabijheid van een arts te kunnen garanderen zonder verplaatsingen. Zelfs de huisarts kan voordelen ondervinden van de nieuwe technologie om in te grijpen bij een patiënt die op verre afstand van het ziekenhuis woont.