...

De mogelijke kandidaten dienen in de eerste plaats een diagnose van perifere spondylartritis te hebben waarbij de symptoomduur maximaal een drietal maanden bedraagt. Concreet gaat het om patiënten die zich aanmelden met een perifere artritis, dactylitis of enthesitis en die één of meerdere klassieke SpA-tekenen vertonen (psoriasis, inflammatoir darmlijden, HLA B27, uveïtis, sacroiliitis op beeldvorming).Het studieprotocol bestaat uit een placebogecontroleerde fase gedurende een zestal maanden gevolgd door een open-labelfase van opnieuw een zestal maanden. De gebruikte studiemedicatie is golimumab 50 mg die maandelijks subcutaan wordt toegediend.Het doel van de studie is zo snel mogelijk klinische remissie proberen te induceren. Zodra dit bereikt is, wordt er een poging ondernomen om de medicatie stop te zetten. Deze behandelstrategie is nog nooit getest geweest in een zo vroegtijdig stadium van de ziekte. Het team van dokter Carron zoekt 60 kandidaten.Hebt u patiënten die aan de criteria voldoen en die wensen deel te nemen aan het onderzoek? Neem dan snel contact op met dokter Carron. Contact: Dienst reumatologie, contactpersoon: philippe.carron@ugent.be, tel. 09-332.50.74