...

Het dagblad De Standaard publiceerde deze week een opiniestuk van Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. In dat stuk stond dat patiënten niet langer vertegenwoordigd zouden zijn in de raad van bestuur van het federale Kenniscentrum. Minister De Block ontkent dat nu met klem. Volgens haar blijft de patiënt "centraal" staan in haar beleid. "Patiëntenorganisaties krijgen jaarlijks 75.000 euro extra en ze hebben een plaats gekregen in de raad van bestuur van het KCE. En ik heb voorgesteld dat ze vertegenwoordigd worden in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Adviesraad voor Gezondheidszorgberoepen," dixit De Block. In het nieuwe toekomstige onderzoekscentrum Sciensano -een fusie van het KCE, de Hoge Gezondheidsraad, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie- wordt naast een raad van bestuur een apart comité gecreëerd. Daarin zetelen de stakeholders die, dixit het persbericht van minister De Block, "in alle onafhankelijkheid en met evenwichtige vertegenwoordiging beslissen over de onderwerpen van de onderzoeksprogramma's. Het comité wordt ook bevoegd voor de validatie van de eindverslagen."De stakeholders zetelen niet langer in de raad van bestuur, verklaart het kabinet. Dat heeft ook niet veel zin omdat de raad van bestuur zich onder meer ook buigt over het personeelsbeleid, het budget enz. die de stakeholders niet rechtstreeks aanbelangen.