...

Wij, Overstag, behartigen de belangen van de praktijkopleiders van de haio's (huisartsen in opleiding). Wij worden bij de besprekingen en hervormingen van de opleiding mee aan tafel gevraagd. Vele opleiders in Vlaanderen zorgen al tientallen jaren voor het vormen van onze nieuwe huisartsen. Zij investeren hun tijd en energie hier in, zorgen voor de infrastructuur en het patiëntenbestand dat de jonge artsen de mogelijkheid biedt om hun opleiding te voltooien. Eén van de streefdoelen van Overstag is dat het aantal opleidingsplaatsen per jaar niet te hoog wordt inschat, omdat dit leidt tot grote onzekerheid voor de praktijkopleiders om op continue basis een haio te kunnen opleiden. Wij hebben altijd gevraagd dat er wordt gestreefd naar een maximum overschot van praktijkopleiders van 5%, en niet 10%, zoals vermeld in het interview.