...

"De elektronische en beveiligde uitwisseling van onze medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die wij raadplegen, houdt heel wat voordelen in: die professionals kunnen onze medische voorgeschiedenis inkijken en zo dus sneller een diagnose stellen waardoor overbodige onderzoeken worden vermeden." Zo staat te lezen in het persbericht van de FOD Volksgezondheid.Die uitwisseling is echter alleen mogelijk als de patiënt hiermee instemt. Dit heet geïnformeerde toestemming (informed consent). "[Zijn] gegevens worden gedeeld binnen het exclusieve kader van de continuïteit van de verzorging en volgens de regels die de persoonlijke levenssfeer beschermen."Vanaf deze week beschikken de Franstalige artsen, de ziekenhuizen en de apothekers over folders waarin het elektronisch delen van de gegevens aan patiënten wordt uitgelegd, en over hoe ze hun toestemming kunnen verlenen. Vlaamse huisartsen kregen deze folders begin 2015 van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De ziekenfondsen nemen ook deel aan de campagne.Wie alvast zelf op zoek wil gaan naar informatie over het delen van medische gegevens of over de campagne, kan daarvoor terecht op de website www.patientconsent.be van de FOD Volksgezondheid.