...

Naar aanleiding van de heisa rond dokter Sofie Merckx*, lid van Geneeskunde voor het Volk, laait de discussie over de zin (en volgens sommigen onzin) van de Orde weer op. In De Morgen vallen professor dr. Jan De Maeseneer en professor dr. Thierry Christiaens de Orde rechtstreeks aan en beschuldigen zij haar "corporatistische belangen van (een deel van) de beroepsgroep" te verdedigen in plaats van de volksgezondheid of het belang van de patit. In hun tekst verwijten beide professoren de Orde dat zij niet bereid is om een open maatschappelijk debat aan te gaan met kritische artsen.Politiek blijft achterOok de politiek krijgt ervan langs. "At the end of the day blijkt het parlement voorlopig niet in staat om de belangrijke kwestie van de medische ethiek en de verhouding tussen arts en samenleving op een moderne manier te regelen", klinkt het. Verderop: "Het vervangen van de Order der Geneesheren door een Hoge Raad voor Ethiek van de Gezondheidszorg, waar zowel artsen, verpleegkundigen, andere gezondheidszorgdisciplines, als vertegenwoordigers van patiten in participeren, is meer dan ooit noodzakelijk."TransparantieVanuit de politiek klinken eveneens stemmen om de Orde eindelijk te herzien. Sp.a.-senator en gynaecologe Marleen Temmerman heeft het over "een gebrek aan transparantie". Ook N-VA-senator en dokter Louis Ide wil meer duidelijkheid en stoort zich bijvoorbeeld aan het gebrek aan communicatie. "Zo geeft de Orde nooit aan wat ze doet met de 6 7 miljoen euro inschrijvingsgeld die ze jaarlijks ontvangt. Ze mag daar gerust rekenschap voor afleggen, iets wat elke organisatie trouwens doet." Verder pleit Ide voor een dynamische en maatschappelijk gegageerde invulling van de organisatie, naar het voorbeeld van de West-Vlaamse Raad. "Die stippelde al een vooruitstrevend antibioticabeleid uit dat een hart onder de riem betekende voor al wie vecht tegen de oprukkende resistentie tegen antibiotica."'Rechter en partij'Een ander punt van kritiek is de behandeling van klachten. Huisarts en gewezen Open Vld-senator Patrick Vankrunkelsven: "Tijdens geschillen met haar leden is de Orde zowel rechter als partij, worden klagers niet steeds gehoord en al zeker niet altijd ingelicht over de afwikkeling."De Orde zelf ten slotte ontkent niet dat hervormingen wenselijk zijn, "maar dat is werk voor het parlement". Nationaal ondervoorzitter Walter Michielsen geeft aan dat de Orde al voorstellen indiende, "maar de politieke impasse verhindert concrete stappen".