...

De aandacht in de algemene media ging vooral naar de discussie over de aanpassing van artikel 7bis van de Grondwet, die de invoering van een klimaatwet moet vergemakkelijken. Maar in de plenaire vergadering van de Kamer kwamen zeer uiteenlopende thema's aan bod. De Kamerleden jaagden er in sneltempo een aantal wetten door.Een belangrijk project voor minister De Block (Open VLD) - en voor de regering waarvan ze deel uitmaakte, zoals Nathalie Muylle (CD&V) aangaf - was de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering. Maar die komt elders aan bod.Gratis anticonceptie, maar wie betaalt?Het wetsvoorstel van Karine Lalieux dat contraceptiva voor de patiënt gratis maakt tot de leeftijd van 25 jaar, en dat ook de morning-afterpil gratis maakt voor vrouwen van elke leeftijd, kreeg 108 stemmen voor en vier stemmen tegen. De 30 onthoudingen kwamen vooral op rekening van de N-VA.Dokter An Capoen lichtte het standpunt van haar partij toe. N-VA gelooft niet in het gratisverhaal. Iemand betaalt de rekening, en nu is dat de ziekteverzekering. Dat terwijl heel wat vrouwen uit de doelgroep de pil heel goed zelf kunnen bekostigen.De centen zouden beter naar de zwaksten in de samenleving gegaan, vindt ze.Haar partij is helemaal niet tegen preventie, benadrukte ze nog. Vlaanderen doet bijvoorbeeld aan preventie door jongeren te vaccineren tegen hpv. Maar het huidige wetsvoorstel is op maat van de Walen, stelt ze. Wallonië doet maar aan preventie wanneer ze de rekening kan doorschuiven, in dit geval naar de federale overheid.Minister De Block wees er nog eens op dat het Riziv het geld voor deze uitbreiding van gratis anticonceptie niet heeft opgenomen in de begroting. Het Verzekeringscomité zal daarvoor nog geld moeten opzij zetten. Een uitvoerings-KB zal dus bepalen wanneer de maatregel ingaat - maar dat kan pas nadat het Riziv het geld gevonden heeft.Volgens An Capoen is dat een goede vondst van de huidige regeringspartijen. Ze kunnen de invoering nu uitstellen tot sint-juttemis.Exportverbod voor groothandel geneesmiddelenOok het wetsvoorstel ingediend door de regeringspartijen (Dirk Janssens voor Open VLD, Damien Thiéry voor MR en Nathalie Muylle voor CD&V) dat moet helpen voorkomen dat geneesmiddelen in Belgische apotheken onbeschikbaar komen, passeerde de plenaire vergadering zonder veel moeite. Met 99 stemmen voor en nul stemmen tegen. De 42 onthoudingen kwamen vooral van N-VA, maar onder meer ook de CDH onthield zich bij de stemming.Het wetsvoorstel legt groothandelaars een verbod op om geneesmiddelen bestemd voor de Belgische markt toch door te verkopen aan buitenlandse handelaars, omdat die meer bieden. Dat zou goed zijn voor zo ongeveer de helft van de gevallen waarin geneesmiddelen niet meer aan de apothekers worden geleverd. Minister De Block gaf het voorbeeld van een apothekersvereniging die, wanneer de groothandelaar het middel niet meer kon leveren, de bestellingen rechtstreeks bij de producent plaatste. Dat loste het tekort in een aantal belangrijke gevallen op.Het voorstel kreeg bijval van heel wat partijen, hoewel de meeste er toch ook wel bedenkingen bij hadden.Men vreest dat Europa problemen kan maken. De export door de tussenhandelaars is bovendien maar een deel van het probleem.Catherine Fonck (CDH) klaagde aan dat het voorstel niet aan de Raad van State werd voorgelegd. Volgens haar maken rechtbanken er binnen de korste keren brandhout van.Ook Yoleen Van Camp (N-VA) vond het wetsvoorstel maar een mager beestje. Volgens haar had haar partij een veel beter voorstel in de mouw zitten.