...

Dat we niets meer veil hebben voor gezondheidszorg klopt dus niet, aldus professor Jef Pacolet. "In reële termen werden we rijker en dat betekent wel iets. Zonder dat ik zeg dat het genoeg is. Zeker in de ouderenzorg is de stijging spectaculair, al nam ook het aantal gebruikers al merkbaar toe." Ook interessant zijn de verschuivingen in de 'eigendomsstructuur' van de bestedingen. Het aandeel van de private non-profit in de Vlaamse welzijnszorg bedroeg in 1997 61,4% en steeg naar 69,9% in 2016. Daarentegen verloor de openbare sector terrein, van 35,7% naar 22,2%. Jef Pacolet: "En dat in een groeiende markt. De publieke sector stootte ziekenhuizen, maar vooral ook woonzorgcentra af. De social profit én private commerciële spelers namen de voorzieningen over, vooral in de residentiële sector." In de welzijnssector groeide het aandeel van private spelers immers, het ging van 2,9% naar 7,9%. "Ten dele is dat een onderschatting omdat er ook heel wat schijn-vzw's actief zijn", voegt prof. Pacolet eraan toe. In de ruime definitie van de gezondheidszorg, dus met inbegrip van een groot deel van de welzijnszorg, steeg het aandeel van de non-profit tussen 1997 en 2016 van 31,2% naar 47,7%. "Er heeft zich een substantiële shift voorgedaan van gezondheidszorg naar welzijn. Het aandeel was al hoog maar steeg verder, en samen daarmee het aandeel van de private non-profit."De private 'for profit' in de gezondheidszorg was in 1997 goed voor 42,1% van de bestedingen en dat percentage kalft af naar 34,5%. "Vaak gaat het over zelfstandige vrije beroepsbeoefenaars met een hoger inkomen. Ze zijn vooral actief in de duurdere, meest renderende segmenten van de eng gedefinieerde sector gezondheidszorg. Zowel ambulant als in ziekenhuizen. Daar maak ik me niet ongerust over, de for profit is altijd sterk aanwezig geweest in de gezondheidszorg. Ik maak mij daar wel zorgen over in de welzijnssector, waar de social profit steeds de eerste en voornaamste speler was", zegt Pacolet. Tot slot valt aan te stippen dat de publieke sector ook in de gezondheidszorg terrein prijsgeeft, 26,6% in 1997, 17,8% in 2016.