...

De Orde van Geneesheren roept dokter André Gyselbrecht voor de tuchtraad. Twee weken na zijn vrijlating werkt de huisarts uit Ruiselede opnieuw. De Orde zal vragen hoezeer hij betrokken is bij de kasteelmoord en overweegt een tuchtsanctie. "We moeten de patiënten beschermen." "We kunnen moeilijk doen of onze neus bloedt", zegt dokter Lieven Wostyn. De voorzitter van de West-Vlaamse raad van de Orde van Geneesheren ziet voldoende reden om dokter Gyselbrecht te verhoren. Ook al heeft de Orde geen inzage in het gerechtelijk dossier.De provinciale raden van de Orde zijn tuchtrechtelijk bevoegd om tuchtsancties op te leggen aan artsen die zware fouten begaan. Fouten in de uitoefening van hun beroep, maar ook daarbuiten, als die fouten de waardigheid van hun beroep aantasten. "Voor de tuchtraad verschijn je niet zomaar", verduidelijkt Wostyn. "Het moet om ernstige, zwaarwegende feiten gaan. Meer dan een half jaar in voorhechtenis zitten voor een moordzaak is ernstig." De (voorlopige) vrijlating van Gyselbrecht zegt niks over eventuele onschuld of schuld, weet dokter Wostyn. "De voorhechtenis dient om het onderzoek goed te kunnen voeren. Het zorgt er ook voor dat de verdachte geen recidive kan plegen en beschermt op die manier de maatschappij." De mensen, de patiënten, beschermen is ook de beweegreden voor de Orde. "We handelen naar dezelfde filosofie als van de General Medical Council in het Verenigd Koninkrijk." In Protecting Patients Guiding Doctors beschrijft de 'Britse Orde' de ethische verplichtingen van artsen, die ze hebben naast hun rechten en privileges. Eén van de speerpunten is de plicht om patiënten te beschermen als je als arts denkt dat het gedrag of de handeling van een collega een bedreiging vormt voor een patiënt. In dergelijk geval moet je zoveel mogelijk de feiten uitzoeken en aan een overste meedelen, zegt de Britse guideline. En de wachtdienst? Patiënten kunnen hun dokter van wacht niet vrij kiezen. Neemt of kan dokter Gyselbrecht deelnemen aan de verplichte wachtdienst? "Een heel interessante vraag", vindt Wostyn. "Maar verder kan ik daar geen commentaar op geven." Piet Desmet