...

Na een vraag van een arts over een standaard getuigschrift voor een medische regularisatie van een vreemdeling, adviseert de Orde dat een dergelijk getuigschrift overgemaakt moet worden aan een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken.De Nationale Raad is bovendien van mening dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de behandelende arts en de arts-deskundige. Momenteel krijgt de behandelende arts ook de functie van deskundige toebedeeld omdat de patit bij hem consulteert met vragen over de ernst, gevolgen, complicaties, evolutie en prognose van zijn aandoening(en).Het nieuwe standaard medisch getuigschrift werd ingevoerd door de wet van 29 december 2010 en is in voege sinds de publicatie van het KB op 24 januari 2011. De Orde betreurt dat deze regelgeving tot stand is gekomen zonder overleg.