...

Zelftests kunnen een therapeutisch meerwaarde betekenen. De Orde verwijst naar tests voor glucosespiegels en de stollingstijd. De patiënt doet thuis de tests en geeft de resultaten door aan zijn behandelend arts. De apotheker levert de zelftests af en staat in voor kwaliteit: de betrouwbaarheid van de afgeleverde tests en de informatie die hij de patiënt daarbij geeft.Het afleveren van zelftest is wettelijk geregeld door een Europese richtlijn en het KB van 14 november 2001.Er komen zo steeds meer zelftests beschikbaar en er bestaat daarom een behoefte aan algemene aanbevelingen. Voor de Orde moeten de zelftests de vier toetsen doorstaan van het 'principlisme': autonomy, beneficence, non-maleficence en justice.Autonomie: zelftests passen perfect binnen het tegenwoordig zo geprezen principe van self-empowerment van de patiënt. Belangrijk is wel dat de privacy absoluut gerespecteerd blijft.Benificence: laagdrempelige zelftests zetten de patiënt aan tot deelname aan zijn gezondheidszorg. De tests bevorderen een vroegtijdige detectie en daardoor ook een betere outcome.Justice: omdat iedereen er toegang tot krijgt zijn zelftest ook billijk.Non-maleficence: het is hier dat de Orde toch een waarschuwend vingertje opsteekt:De Orde ziet enkele to do's: