...

Vooreerst stipt Domus Medica aan dat de reële praktijkkost in ons land niet anders is dan in de rest van Europa en ongeveer 50% van het bruto-inkomen bedraagt. Dokter Maaike Van Overloop: "Je moet er rekening mee houden dat steeds meer praktijken buitenshuis zijn en de huurprijs dus is gestegen omdat de beschikbare ruimte is toegenomen. Bovendien is er ook veel meer personeelsondersteuning, met een hogere kost als gevolg. Impulseo is daarvoor immers ontoereikend." Investeringen in ICT nemen eveneens een grote hap uit het budget.Niet te beklagenVerder wijst dokter Van Overloop erop dat huisartsen gemakkelijk 60 uur per week aan de slag zijn. Ze moeten ook extra investeren in pensioenopbouw, rekening houdend met het feit dat ze niet aan 40 werkjaren komen op hun 65ste. Netto blijft er dus een pak minder over."Maar we zijn zeker niet te beklagen", besluit dokter Van Overloop. "We hebben werk zat en op zich geen catastrofaal slecht inkomen. Maar we halen onze waardering voor ons werk bij de overheid niet uit de 'verdubbeling' van ons loon, wel uit de erkenning van wat we daadwerkelijk doen: elke dag opnieuw zorgen voor de gezondheid van elke burger van dit land, tegen een relatief lage kost. Onze patiënten weten dat al heel lang: de tevredenheid over hun huisarts blijft heel hoog. Dat geeft uiteraard ook heel wat jobvoldoening."InhaalbewegingDokter Reinier Hueting (ASGB) van zijn kant benadrukt dat na 2009 Impulseo 2 en 3 nog een extra belangrijke vooruitgang betekenden voor het inkomen van de huisartsen, net als de praktijktoelage. "Die inhaalbeweging was broodnodig", stelt hij. "Het is overigens sinds 1998 - toen er voor het eerst sprake was van een representatieve artsenvertegenwoordiging op federaal niveau - dat het inkomen van de huisartsen er meer dan de index op is beginnen vooruitgaan."