...

In Bergen verwachten ze 320 tot 350 eerstejaars. In Namen zijn er nu al 70 inschrijvingen meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. De ULB rekent op 1.500 inschrijvingen, tegenover 1.300 vorig jaar. Ook de UCL heeft meer starters dan vorig jaar. Luik ten slotte telt momenteel 247 nieuwe inschrijvingen, tegenover 255 starters vorig jaar. Voorlopige cijfers uiteraard, maar de toon is toch alvast gezet. Volgende week examen Aan Vlaamse kant is het wachten tot na de tweede sessie van het toelatingsexamen volgende week. Voor de eerste sessie begin juli slaagde 15,4% van de deelnemers. Na deliberatie bleken 581 kandidaten succesvol. Het slaagpercentage stemt precies overeen met dat van juli vorig jaar.