...

Ook in de Verenigde Staten en sommige andere Europese landen werd een boom van het aantal voorschriften vastgesteld. Volgens nieuw prospectief Deens onderzoek ligt niet alleen de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) aan de basis van die toename. Psychostimulantia worden meer en meer gebruikt bij andere neuropsychiatrische aandoeningen en in het bijzonder bij autisme. (referentie: Dalsgaard S et al. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013;23:432)