...

Je mag het inkomensverlies volgens dokter Van Giel zeker niet onderschatten. Eind maart werden huisartsenpraktijken bevraagd voor een prognose die de Nationale Bank opstelde. Toen bleek de omzet in de huisartsenpraktijken met meer dan de helft te zijn gedaald - inkomsten uit telefonische consultaties en in de triagecentra incluis. Met het heropstarten van de reguliere zorg in mei verwacht dokter Van Giel dat de verliezen wel zullen afnemen. Maar de praktijken zullen zeker nog niet op het vroegere peil kunnen draaien. "Het is niet zo dat bij de heropstart van de zorg de agenda meteen volgeboekt staat - het blijft relatief rustig." En er zijn de voorzorgsmaatregelen die de huisarts moet nemen, zoals het ontsmetten van de consultatieruimte na elk bezoek van een patiënt. "Alles tezamen duurt ieder consult toch al gauw vijf minuten langer." Komen er maatregelen om huisartsen daarvoor te compenseren? "We hebben gevraagd om de kosten die huisartsen hebben moeten maken voor het aanschaffen van persoonlijk beschermingsmateriaal te vergoeden (zie ook pagina 2)." Maar dokter Van Giel maakt zich geen illusies, hij vreest dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat om artsen vanuit de ziekteverzekering te compenseren voor het verlies aan prestaties. "Alle zelfstandigen en vrije beroepen lijden onder het stoppen van de activiteiten. Denk ook maar aan de winkeliers, de horeca,..." "En als er een compensatie komt, dan denk ik eerst toch aan de ziekenhuisartsen die de voorbije periode onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken in de covidafdelingen maar daarvoor amper iets konden rekenen", voegt hij er nog aan toe.