...

Het wetsvoorstel houdt in dat maar een beperkt aantal artsen die in het buitenland hun diploma geneeskunde behaalden, in België een visum kunnen halen en vervolgens hier een beroepsopleiding kunnen volgen. Eenzelfde regeling geldt trouwens voor tandartsen.De Planningscommissie moet dus een apart contingent bepalen voor deze artsen. Vroeger moesten deze buitenlandse artsen wel worden meegeteld voor het algemene contingent.Het wetsvoorstel kwam van dokter Catherine Fonck, fractieleidster van de CDH. De N-VA steunde het wetsvoorstel omdat er ook in Vlaanderen een grote toevloed is van buitenlandse artsen.Dat gebeurde wel niet zonder slag of stoot: Valerie Van Peel (N-VA) kloeg wel de hypocrisie aan bij Franstalige partijen. Als er voor bepaalde disciplines in Franstalig België een tekort is aan artsen, moeten deze partijen de schuld hiervoor vooral bij zichzelf zoeken en bij het inefficiënte beleid in de Franstalige Gemeenschap.Yoleen Van Camp (N-VA) betreurde dat andere partijen geen taalvereiste willen invoeren, die bepaalt dat artsen om erkend te worden ook de taal van de regio voldoende moeten beheersen.