...

Omdat huisartsen de premies van het Impulsfonds bij de fiscus moeten aangeven, is het belangrijk dat er voor het einde van het jaar nog zoveel mogelijk aanvragen goedgekeurd worden, zegt Domus Medica.We zijn begin december en nog steeds is niet de helft van de Impulseo-aanvragen voor dit jaar afgehandeld. Het Participatiefonds zette recent vier extra personeelsleden in. De stapel dossiers wordt dus kleiner. Maar ook tegen het huidige tempo is het nog wachten tot eind februari voor de laatste aanvraag verwerkt is, voorspelt Guy Defraigne, directeur van Domus Medica. Na het ASGB in onze vorige editie (AK 2282) is het nu de beurt aan Domus Medica om een tussenstand op te maken:• Impulseo II is het verst opgeschoten. Het Participatiefonds behandelde zowat de helft van de aanvragen van groepspraktijken die vroeger al een dossier indienden. Voor ongeveer 35% van de aanvragen werd het licht op groen gezet, voor de overige 15% vroeg het fonds extra informatie op. "Op de andere helft kregen we nog geen enkele reactie. Zelfs dossiers die we in april 2012 indienden, bleven zonder respons", meldt Defraigne.• De cijfers zien er nog slechter uit voor Impulseo III. Van de verzoeken tot tussenkomst in de loonkosten van praktijkassistentie die dit jaar voor het eerst werden ingediend, is nog maar 10% verwerkt. De aanvragen voor tussenkomst in de kosten van telesecretariaat staan niet verder: 15% is al door het Participatiefonds bekeken (10% is goedgekeurd, in 5% van de dossiers is bijkomende informatie opgevraagd)."We hopen dat er nog zoveel mogelijk dossiers dit jaar goedkeuring van het Participatiefonds krijgen, dat is belangrijk voor de fiscaliteit van de dokters", zegt Guy Defraigne. Aangezien de Impulseopremies belastbaar inkomen zijn, moeten huisartsen ze aan de fiscus aangeven. Als het geld pas volgend jaar op de rekening verschijnt, geeft dat complicaties en brengt het extra werk mee voor de boekhouder. Defraigne vermoedt dat de laatste dossiers niet voor eind februari 2013 verwerkt zullen zijn. "En dat betreuren we ten stelligste omdat er vooraf termijnen waren afgesproken voor de afhandeling van tijdig ingediende en ontvankelijk verklaarde dossiers."