...

Wie in het Belgisch secundair onderwijs minimum 8 op 10 haalt voor wetenschappen, krijgt rechtstreeks toegang tot de opleiding geneeskunde in Nederland. Dat besliste de Nederlandse Raad van State na een klacht van een Nederlandse studente.Door een uitspraak van de Nederlandse Raad van State mogen scholieren die hun middelbaar onderwijs in België afsluiten met een eindexamenscore van minimum 8 op 10 voor wetenschappen, rechtstreeks instappen in de Nederlandse opleiding geneeskunde. Tot voor kort gold die maatregel enkel voor studenten met een Nederlands diploma secundair onderwijs. Maar een Nederlandse studente bracht daar verandering in. Zij doorliep haar middelbaar onderwijs in Maaseik en behaalde daar meer dan 8 op 10 voor wetenschappen. Wanneer ze zich in haar eigen land wilde inschrijven voor de opleiding geneeskunde, zag ze zich echter de toegang geweigerd. Ze belandde in een apart lotingsysteem voor mensen met een buitenlands diploma en zag zo haar kansen op een 'toegangsticket' drastisch slinken. De studente trok daarop naar de rechter en kreeg gelijk.GrensstreekNiet alleen Nederlanders die hun middelbare opleiding in België genieten zullen profiteren van de uitbreiding van de 8+-maatregel. Bart de Haas van het Stella Maris College in het Nederlandse Meerssen: "Dit is ook interessant voor Belgische studenten die in de grensstreek wonen. Zij kunnen zo het toelatingsexamen voor geneeskunde in België omzeilen. Die 8 op 10 wordt trouwens naar boven afgerond; je kunt je al rechtstreeks inschrijven vanaf 7,5."LotingBij onze noorderburen wordt de toegang tot de opleiding geneeskunde tot op vandaag via een centrale gewogen loting geregeld, aangevuld met een decentrale selectie door de universiteiten (zie ook AK 2222). Scholieren die afstuderen met minimum 8 op 10 voor wetenschappen - de zogenaamde '8-plussers' - krijgen evenwel rechtstreeks toegang tot de opleiding. Op termijn moet die centrale loting, die uitgaat van de overheid, volledig vervangen worden door decentrale schiftingen aan de universiteiten zelf. '8-plussers' zullen wel het voorrecht behouden om direct tot de opleiding toe te treden (zie ook hieronder).