...

Apothekers en huisartsen zitten samen in de tang. Voor beide beroepsgroepen heerst er chaos na de besparingsmaatregelen in de terugbetaling van geneesmiddelen. Op een gezamenlijke bijeenkomst in Leuven klonk de ontgoocheling luid door.Het Brabants Apothekers Forum (BAF) brengt de apothekers en de artsen in de provincie bijeen. Artsenkrant ging meeluisteren op een infovergadering vorige week. De apothekers doofden gedurende één dag hun groene apothekerslicht. Maar wat bracht die protestactie op 26 april concreet op? Voorlopig bitter weinig. Ze ondertekenen nu een brief aan Laurette Onkelinx, om haar de ontstane chaos duidelijk te maken. Over andere acties denkt men na. Dat ze de merken die ze verplicht moeten afleveren, niet in huis krijgen, wekt de grootste ergernis voor de apothekers. Maatregelen omzeilenVoor de artsen verandert er op zich weinig. Zodra zij een merknaam vermelden, is hun voorschrift niet langer een VOS. De voorschriften voor antibiotica en antimycotica vormen de uitzondering. Die moeten apothekers altijd beschouwen als een VOS. Tenzij de arts een therapeutisch bezwaar vermeldt waarvan hij de reden in het patiëntendossier schrijft. In dat geval moet de apotheker een 'verzet arts' registreren in Farmanet. Het BAF waarschuwde voor misbruik van die uitzonderingsregel. Apotheker Lieven Zwaenepoel: "Het Riziv controleert en kan sancties treffen. En, wanneer we de besparingsdoelen niet bereiken, zal de regering ons met nog meer ad hoc maatregelen bestoken." Die vallen volgens GSK-topman Julien Brabants al te vrezen na de volgende federale begrotingscontrole in juli.En de ziekenhuizen?Een veelgehoorde klacht bij de huisartsen betreft de ziekenhuizen, met name UZ Gasthuisberg. Goedkoop voorschrijven gaat volledig aan hen voorbij, zo klonk het. Khobra-voorzitter dokter Chris Van Laere: "Na hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen patiënten een voorschrift vol nieuwe - vaak dure - medicatie mee. Met wat de patiënt vóór zijn opname gebruikte, houden de specialisten geen rekening. Uit hun computer rollen de merken waarmee het ziekenhuis een deal sloot."En wanneer het niet gaat om VOS, mogen apothekers ook niet substitueren. Die situatie levert niet alleen extra kosten op voor de patiënt. "Ze is ook gevaarlijk", aldus een aanwezige dokter, "en ze komt frequent voor. Patiënten bellen ons op na hun ontslag, vaak op vrijdagavond, in de war. Ze weten niet welke medicatie ze nu wel en niet nog moeten innemen. Geregeld gebeurt het dat ze hun oude en hun nieuwe geneesmiddel tegelijk innemen, met alle gevolgen van dien." Piet Desmet