...

Volgens de minister heeft een task force met vertegenwoordigers van artsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen, Riziv en administratie in het kader van de begrotingsopmaak beslist om bepaalde forfaits voor daghospitalisatie in de algemene financiering van de ziekenhuizen te integreren. Dat moest een aantal grote en ongerechtvaardigde verschillen wegwerken en zou een besparing van 10 miljoen euro met zich meebrengen.Onkelinx benadrukt dat er aan de terugbetaling door de (verplichte) ziekteverzekering niets verandert. Maar er is wel gebleken dat de (bijkomende, niet verplichte) hospitalisatieverzekeringen dat soort behandelingen niet meer als daghospitalisatie beschouwen en dus het remgeld en de eventuele supplementen niet meer terugbetalen.Terugwerkende krachtAlle betrokken partijen hebben intussen laten weten dat er een oplossing komt, zodat de hospitalisatieverzekering opnieuw kan tussenkomen. "De voorgestelde oplossing zal op 10 maart formeel goedgekeurd worden en met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2014", luidt het.Onkelinx geeft nog mee dat ze volgende week vrijdag de maximumfactuur voor chronisch zieken met nog eens 100 euro wil verlagen tot 350 euro.De minister vraagt zich ten slotte af "wie er de jongste tijd belang bij heeft om foutieve en leugenachtige informatie te verspreiden die de patiënten onnodig ongerust maakt".AandoenlijkOok Zorgnet Vlaanderen engageert zich om het probleem samen met de betrokkenen de wereld uit te helpen.Over het feit dat uitgerekend dokter Marc Moens (Bvas) de ziekenfondsen met de vinger wijst, zegt Zorgnet Vlaanderen fijntjes: "Het is wel aandoenlijk dat de grote pleitbezorger van het behoud van de supplementen voor de artsen nu de grote beschermer wordt van de betaalbaarheid voor de chronische patiënt."Maar hoe het ook zij, de leden van Zorgnet Vlaanderen zijn het erover eens dat chronische patiënten niet het slachtoffer mogen worden van deze besparing, luidt het. "Maandag komen de ziekenhuizen dan ook in het Riziv samen met de ziekenfondsen om een degelijke oplossing te zoeken voor dit probleem."In een persbericht bevestigt het Riziv overigens eveneens dat de chronisch zieken geenszins het slachtoffer zullen worden van de schrapping van het miniforfait.