...

In mei van dit jaar wil minister Onkelinx het licht op groen zetten voor de tweede fase van een haalbaarheidsstudie voor de inplanting van een hadroncentrum in België. Dat ons land aan de spits staat inzake de productie van hadroncentra maar zelf niet over zo'n centrum beschikt, noemt de PS-politica "surrealistisch". Hadrontechnologie gebruikt ionenbundels om zeldzame kankers te behandelen, onder meer hersentumoren. Een studie van het Kenniscentrum (KCE) wees vorig jaar uit dat een Belgisch hadroncentrum niet rendabel is en dat het beter is Belgische patiënten in het buitenland te laten verzorgen en daarna in eigen land op te vangen. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx is het daar niet mee eens. De studie heeft volgens haar een documentair karakter en gaat uit van gedateerde gegevens. Ze stelt ook vast dat vele buitenlandse hadroncentra aan hun maximumcapaciteit zitten. Daarom heeft ze één miljoen euro vrijgemaakt voor een nieuwe studie. Die wordt uitgevoerd door het Belgian Hadrontherapy Center, dat alle universiteiten groepeert onder leiding van het UZ Gent. StudieHet eerste deel van de studie gaat de operationele haalbaarheid en het nut na van een Belgisch hadroncentrum, het aantal patiënten, de indicaties, etc. Dat eerste deel moet in mei van dit jaar afgerond zijn. Op basis van die resultaten wordt beslist of het tweede deel van de studie wordt uitgevoerd. In dat tweede deel wordt onder meer de financiering op poten gezet. Volgens Onkelinx moet dat gebeuren in samenwerking met de private sector. MR-senator dr. Jacques Brotchi steunt Onkelinx in haar stelling. Neurochirurg Brotchi verwijst daarbij naar de campagne die hij destijds voerde voor het opstarten van een Gamma Knife-centrum voor hersenchirurgie. Nu is er dergelijk centrum in het Bordet Instituut. "Er werd toen gezegd dat zo'n centrum slechts 30 patiënten zou bedienen", aldus Brotchi, "nu behandelen we jaarlijks meer dan 350 patiënten. Wanneer de apparatuur niet voorhanden is, worden de cijfers altijd ondergewaardeerd."