...

Tot nu toe ging er veel aandacht naar het vinden van een effectieve ziekenhuisbehandeling voor covid-19 patiënten. Maar zoals bekend betekent de pandemie een grote belasting voor de ziekenhuizen. Dat hypothekeert ook de gewone zorg. Bovendien hebben gehospitaliseerde covid-19-patiënten na drie maand of langer nog symptomen. Patiënten op IZ hebben dikwijls revalidatie nodig en er is ook de vaststelling dat elke Belgische corona-dode ongeveer zeven levensjaren verliest.Het voorgaand onderstreept het belang van een behandeling buiten het ziekenhuis, voor de ziekte ernstig wordt. Het effect daarvan kan groot zijn en de impact van covid-19 zowel voor het individu als voor de maatschappij verkleinen. Daarom onderzoekt de KU Leuven nu samen met de universiteiten van Antwerpen, Gent, Brussel en Luik en met financiering van KCE Trials de effectiviteit van Camostat in de ambulante zorg.Het product wordt in Azië al decennia lang gebruikt bij een pancreasontsteking. Het medicijn heet "heel veilig" te zijn. Het verhindert dat het virus de cellen van de patiënt binnendringt en dit effect zou onafhankelijk zijn van mutaties. Het werkt dus ook voor nieuwe varianten zoals Omicron. In tegenstelling tot de nieuwe, dure middelen die nu op de markt komen, is het bovendien heel goedkoop.De onderzoekers gaan nu na of patiënten door Camostat sneller genezen en minder risico op ziekenhuisopname en overlijden lopen. Concreet vraagt men de medewerking van 40-plussers die de laatste zeven dagen positief testten op covid en maximaal vijf dagen symptomen hebben. Hen wordt gevraagd zich aan te melden op https://www.epi-centre.be/dawn-camostat Wie hieraan deelneemt, krijgt gedurende zeven dagen Camostat of een placebo en moet 30 dagen lang een dagboekje invullen. Uiteraard is er opvolging voorzien.Indien het medicijn effectief blijkt en patiënten niet ernstig ziek worden van covid en sneller genezen zou dat uiteraard zeer positief zijn.