Het aantal gebruikers die dagelijks een te hoge dosis opioïden innemen, stijgt onrustwekkend, zo blijkt uit recent onderzoek van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv, stelt de Orde vast. "Dat heeft een negatieve weerslag op de gezondheid van de gebruiker."

Tegelijk heeft dat gevolgen voor het welzijn van zijn directe omgeving en voor de maatschappij; namelijk arbeidsongeschiktheid, toename van de criminaliteit en verkeersonveiligheid. Daarenboven heeft dit ook een negatieve weerslag op het budget van de ziekteverzekering, schrijft de nationale raad in een nieuw advies.

Morele en sociale plicht

"Bij het voorschrijven van verdovende middelen heeft de arts de morele en sociale plicht een preventieve en waakzame houding aan te nemen door de patiënt gezondheidsinformatie en -vorming aan te bieden. Hij wijst de patiënt onder meer op het verkeerde gebruik en misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico's bij langdurig gebruik."

Artsen moeten vermijden om opioïden voor te schrijven op eenvoudig verzoek van de patiënt, luidt het verder. "De arts moet zich terdege bewust zijn dat deze middelen fraudegevoelig zijn en bijgevolg op een medisch onverantwoorde manier kunnen aangewend worden (voor het onderhouden van toxicomanie, het verhandelen en voor recreatief gebruik)."

Grootste behoedzaamheid

Artsen moeten erover waken de opioïden voor te schrijven in de gepaste vorm en hoeveelheid teneinde overconsumptie en overdosering tegen te gaan.

"De behandeling van pijn kan het voorschrijven van stoffen die aanleiding kunnen geven tot gewenning en verslaving, rechtvaardigen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de pijn van kankerpatiënten en de chronische orthopedische en neuropathische pijnen. In deze laatste twee situaties moet het voorschrijven van opioïden met de grootste behoedzaamheid gebeuren."

Telkens als artsen dergelijke medicatie voorschrijven, dienen ze dat zorgvuldig te registreren in het medisch dossier, stelt het Orde-advies. "Om het overmatig gebruik van opioïden via medical shopping tegen te gaan is de SUMEHR een doeltreffend instrument."

De arts die de patiënt onderzocht heeft, mag oordelen geen medicatie te moeten voorschrijven.

Het aantal gebruikers die dagelijks een te hoge dosis opioïden innemen, stijgt onrustwekkend, zo blijkt uit recent onderzoek van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv, stelt de Orde vast. "Dat heeft een negatieve weerslag op de gezondheid van de gebruiker." Tegelijk heeft dat gevolgen voor het welzijn van zijn directe omgeving en voor de maatschappij; namelijk arbeidsongeschiktheid, toename van de criminaliteit en verkeersonveiligheid. Daarenboven heeft dit ook een negatieve weerslag op het budget van de ziekteverzekering, schrijft de nationale raad in een nieuw advies.Morele en sociale plicht"Bij het voorschrijven van verdovende middelen heeft de arts de morele en sociale plicht een preventieve en waakzame houding aan te nemen door de patiënt gezondheidsinformatie en -vorming aan te bieden. Hij wijst de patiënt onder meer op het verkeerde gebruik en misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico's bij langdurig gebruik."Artsen moeten vermijden om opioïden voor te schrijven op eenvoudig verzoek van de patiënt, luidt het verder. "De arts moet zich terdege bewust zijn dat deze middelen fraudegevoelig zijn en bijgevolg op een medisch onverantwoorde manier kunnen aangewend worden (voor het onderhouden van toxicomanie, het verhandelen en voor recreatief gebruik)."Grootste behoedzaamheidArtsen moeten erover waken de opioïden voor te schrijven in de gepaste vorm en hoeveelheid teneinde overconsumptie en overdosering tegen te gaan."De behandeling van pijn kan het voorschrijven van stoffen die aanleiding kunnen geven tot gewenning en verslaving, rechtvaardigen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de pijn van kankerpatiënten en de chronische orthopedische en neuropathische pijnen. In deze laatste twee situaties moet het voorschrijven van opioïden met de grootste behoedzaamheid gebeuren." Telkens als artsen dergelijke medicatie voorschrijven, dienen ze dat zorgvuldig te registreren in het medisch dossier, stelt het Orde-advies. "Om het overmatig gebruik van opioïden via medical shopping tegen te gaan is de SUMEHR een doeltreffend instrument."De arts die de patiënt onderzocht heeft, mag oordelen geen medicatie te moeten voorschrijven.