...

De vaccinatiecampagne wordt stilaan een wel erg complexe puzzel. Op pagina 3 van AK nr. 2660 schetsen we wat twee adviezen van de Hoge Gezondheidsraad betekenen voor de volgorde waarin burgers worden opgeroepen. De gevolgen van beide adviezen liggen de twee grootste artsensyndicaten dwars. Ze vinden de strategie te ingewikkeld en stellen dat dat de campagne zal vertragen. Ze vrezen vooral dat de prioritering van risicopatiënten op de schouder van de huisarts gaat berusten. Wat dat laatste betreft, lichten we een tip van de sluier op in onze serie op verzoek van de Taskforce Vaccinatie op pagina 4. Huisartsen krijgen in ieder geval een belangrijke verantwoordelijkheid: ze kunnen hun risicopatiënten die zijn 'vergeten' aan de officiële lijsten toevoegen. Een adequaat, routineus EMD-gebruik bepaalt voor een groot stuk hoeveel werk ze daarmee zullen hebben. Het voordeel van de prioritering is dat die het impact van de pandemie op de maatschappij kan verkleinen. Zoals Domus Medica-voorzitter, dokter Roel Van Giel ons vertelt toen we hem vroegen de rol van de huisarts te belichten: "De vaccinatiecampagne gaat vele maanden duren. Het loont dan zeker de moeite om mensen die de grootste kans hebben om te overlijden of zwaar ziek te worden door covid het eerst te vaccineren, en om niet een grote groep van kwetsbaren nog vele weken aan het risico bloot te stellen." Veel hangt dan wel af van het tempo waarin de goedgekeurde vaccins arriveren. Sciensano en Zorg en Gezondheid geven ons een redelijk goed beeld van de voortgang van de vaccinatie. Maar over de voorraad geleverde vaccins worden maar onregelmatig concrete cijfers publiek gemaakt. Als de campagne transparant wil zijn, zou ze een inkijk moeten geven in het inzetten van de geleverde vaccins. Wordt de reserve te groot, dan lijkt het in ieder geval tijd voor het stroomlijnen van de strategie. BVAS en ASGB dringen verder aan op het prioritair voortzetten van de inenting van zorgverleners. In de ziekenhuizen, waar de campagne lijkt te haperen, houden ze vast aan de geplande strategie - met de Pfizer- en Moderna-vaccins. ' Not all vaccines are created equal', zou men kunnen denken. Lees oo