Daarnaast schetsen ze ook enkele algemene gezondheidsdoelstellingen voor ons land. Zo willen ze onder andere de gezondheidsongelijkheden aanpakken, zodat tegen 2025 het verschil in levensverwachting in goede gezondheid tussen de meest en de minst begunstigde mensen daalt met 20%.

De MLOZ willen België tegen 2025 ook in de Europese top 10 zien op vlak van aantal levensjaren in goede gezondheid.

Opvallend is ook de doelstelling omtrent het budget voor preventie: dat moet volgens de MLOZ vanaf 2020 verhogen met 50%. Er moet ook een groeinorm van 2,2% vastgelegd worden voor de gezondheidszorg.

Randvoorwaarden

Om deze doelstellingen te ontwikkelen, moeten er eerst een aantal randvoorwaarden ingevuld worden. Samengevat pleiten de MLOZ voor een herziening van de overlegstructuren in ons land en tussen de huidige samenwerkingsmechanismen tussen de overheden.

Er moet een "juist evenwicht" komen tussen een financiering per handeling enerzijds en een forfaitaire financiering ander­zijds.

Verder beklemtonen ze het belang van een goede gegevensuitwisseling zowel tussen de burgers en de zorgverleners als tussen de zorgverleners onderling.

Tot is het belangrijk dat beleidsmakers streven naar "health in all policies". Concreet moeten ze bij wetge­ving in domeinen buiten de gezond­heidszorg "systematisch" rekening houden met de gevolgen van hun beslissingen op gezondheidsvlak, aldus de MLOZ.

Daarnaast schetsen ze ook enkele algemene gezondheidsdoelstellingen voor ons land. Zo willen ze onder andere de gezondheidsongelijkheden aanpakken, zodat tegen 2025 het verschil in levensverwachting in goede gezondheid tussen de meest en de minst begunstigde mensen daalt met 20%.De MLOZ willen België tegen 2025 ook in de Europese top 10 zien op vlak van aantal levensjaren in goede gezondheid.Opvallend is ook de doelstelling omtrent het budget voor preventie: dat moet volgens de MLOZ vanaf 2020 verhogen met 50%. Er moet ook een groeinorm van 2,2% vastgelegd worden voor de gezondheidszorg.RandvoorwaardenOm deze doelstellingen te ontwikkelen, moeten er eerst een aantal randvoorwaarden ingevuld worden. Samengevat pleiten de MLOZ voor een herziening van de overlegstructuren in ons land en tussen de huidige samenwerkingsmechanismen tussen de overheden. Er moet een "juist evenwicht" komen tussen een financiering per handeling enerzijds en een forfaitaire financiering ander­zijds.Verder beklemtonen ze het belang van een goede gegevensuitwisseling zowel tussen de burgers en de zorgverleners als tussen de zorgverleners onderling. Tot is het belangrijk dat beleidsmakers streven naar "health in all policies". Concreet moeten ze bij wetge­ving in domeinen buiten de gezond­heidszorg "systematisch" rekening houden met de gevolgen van hun beslissingen op gezondheidsvlak, aldus de MLOZ.