...

"Laat werkgevers niet opdraaien voor ongedisciplineerde huisdokters". Dat is de titel van een opmerkelijke vrije TribuneinDe Morgen, van de hand van Rudi De Kerpel. De Kerpel is naast ondernemer ook voormalig lijsttrekker van LDD Oost-Vlaanderen.Huisartsen zondebokIn zijn tekst kant hij zich volledig tegen de afschaffing van het doktersbriefje voor n dag, een maatregel die hij nefast noemt voor het bedrijfsleven. Volgens hem ligt het kalf niet gebonden bij de werkgevers of de ziekenfondsen. De huisartsen dienen als zondebok.Die huisartsen zouden- met uitzondering van enkelen - de nodige discipline ontberen om nee te zeggen tegen patiten die zich aandienen met een drogreden. De Kerpel pleit er ronduit voor omhen te sensibiliseren.Een op zijn minst zeer ongenuanceerd standpunt. In n ruk gaat De Kerpel door op zijn elan. Hij springt naar de controlegeneeskunde: "Wat is de waarde van een controlebezoek als het attest vermeldt: 'Mag het huis verlaten'?Weg met de ziekenfondsenOf hij met zijn denkspoor veel succes zal oogsten bij de ziekenfondsen, is zeer de vraag. In n ruk haalt hij die ook onderuit: "Wat is eigenlijk nog de toegevoegde waarde van de Mutualiteiten heden ten dage? (...) In onze buurlanden kan de huisarts perfect rechtstreeks vergoed worden voor zijn prestaties zonder tussenkomst van derden. Met de huidige informatisering en de individuele SIS-kaart moet dat bij ons ook kunnen.""Jaarlijks betalen we een miljard euro aan de Mutualiteiten, enkel om brievenbus te spelen!" Meteen een besparingstip voor Di Rupo.Overigens ziet de Oost-Vlaamse ondernemer helemaal niet in waarom het debat over het doktersbriefje moet worden aangekaart door diezelfde ziekenfondsen. Zij zitten immers niet in het sociaal overleg, een zaak van werknemer en werkgever.HeiligepatitenMerkwaardig stil blijft De Kerpel dan weer over een van de belangrijkste partijen in deze discussie: de patiten zelf. Blijkbaar moeten die helemaal niet gesensibiliseerd, laat staan geresponsabiliseerd,worden. Kiezers zijn nu eenmaal heilig voor politici.