...

"De huisartsenkringen zijn volop bezig met het oprichten van triagecentra. Dat is vandaag prioritair. Maar ook de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis zullen we beter moeten gaan opvangen", zegt dokter Van Giel. "Het is nu geen tijd voor een ideologisch spel", vindt hij."Er is wel degelijk nood aan intermediaire opvang voor patiënten die al voldoende hersteld zijn om het ziekenhuis te verlaten, maar die nog niet in de thuiszorg kunnen opgevangen worden. België heeft een grote ziekenhuiscapaciteit, maar die is ook niet onbegrensd." Het zal erop aankomen ziekenhuisbedden zo snel mogelijk weer vrij te maken voor patiënten die ze harder nodig hebben.Huisartsen zijn er vooral mee bezig de eerstelijnszorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. "Daar zitten we al twee weken met de Vlaamse overheid over aan tafel." Axhter het idee van intermediaire schakelzorg kan de DM-voorzitter zich volledig zetten, al moet men vooral lokaal bekijken hoe dat concreet kan verlopen.De piek van de epidemie is nog helemaal niet in het zicht, verzekert Van Giel. "Je moet er niet op rekenen dat deze crisissituatie op 4 april al achter de rug zal zijn. In de ziekenhuizen gaat men al werken volgens een noodplan. Ook in de huisartsgeneeskunde komt er vandaag of morgen een noodplan. Niet dringende zorg wordt uitgesteld. Ook bij chronische patiënten zal men moeten triëren wat er spoedig moet gebeuren en wat nog kan wachten."Een gecoördineerde zorg is ook belangrijk om het beschikbare beschermingsmateriaal zo goed mogelijk te benutten. "Ik geloof niet in een levering van miljoenen mondmasker op korte termijn, of in het heropstarten van een Belgische productielijn. De voorraad zal beetje bij beetje worden aangevuld - waarschijnlijk vooral vanuit China dat de pandemie momenteel weer onder controle heeft.""We moeten onze beschikbare voorraad zo optimaal mogelijk te gebruiken. In ziekenhuizen hebben we mondmaskers nodig, in de thuisverpleegkunde, in de woonzorgcentra, én in de eerste lijn - overal moeten we er zo rationeel mogelijk mee omgaan. Daarom ook dat de huisartsen patiënten centraal moeten opvangen in de triagecentra. Daar kruipt mankracht in, maar daar zullen we in de komende periode mee moeten leren leven. "Lees ook: Vlaanderen wil 'schakelzorg' organiseren - Vas: geen goed idee