...

Dat concept is breder geworden en stabiel coronairlijden staat nu voor "de verschillende fases die coronairlijden doormaakt, met uitsluiting van situaties waarin een coronaire arteriële trombose het klinische beeld overheerst (acuut coronair syndroom)".