...

? Zo kort mogelijke behandeling, stoppen als symptomen verdwenen zijn. ? Bij symptomen, niet langer dan drie dagen gebruiken, daarna arts raadplegen. ? Aangepaste dosissen voor kinderen en adolescenten, minder dan 50 kg. Toedieningsinterval minstens 4 uur. Beter geen orale toediening bij kinderen met een gewicht onder de 7 kg. Gebruik bij hen suppo's, behalve bij tegenindicaties (vb diarree). Bij vloeibare toediening, gebruik een pipet om exact af te meten. ? Bij volwassenen: max. 3 gram (uitzonderlijk 4 gram) per dag. Toedieningsinverval min. 4 tot 6 uur. ? Bij verminderde leverfunctie, chronisch alcoholgebruik: lagere dosis of langer doseringsinterval. Bij leverinsufficiëntie, syndroom van Gilbert en chronisch alcoholgebruik maximale dagdosis van 2 gram. Aangepaste dosis bij nierinsufficiëntie! ? Bij ouderen: geen speciale dosisaanpassing, wel opletten voor verhoogde kans op lever- en nierinsufficiëntie. ? Geen alcoholgebruik tijdens behandeling met paracetamol.